Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Ansökan om utökad tid på Restaurang Lilla P

Dnr: 9.1-03423/2015 Handl: AKs

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 19:e Unipeg

Dnr: 9.1-09858/2014 Handl: AKs

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Koloni Telefonplan

Dnr: 9.1-11001/2014 Handl: FMe

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taylor and Jones

Dnr: 9.1-10421/2014 Handl: FMe

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Oscars

Dnr: 9.1-09418/2014 Handl: BiÅS

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Room

Dnr: 9.1-09687/2014 Handl: BiÅS

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang MTR Express

Dnr: 9.1-10659/2014 Handl: EJo

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Aguila Pizzeria

Dnr: 9.1-07301/2014 Handl: PNy

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Alter Ego

Dnr: 9.1-06140/2014 Handl: HKa

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Delimundo

Dnr: 9.1-08808/2014 Handl: HKa

15 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Restaurang Brioche

Dnr: 9.1-08650/2014 Handl: HKa

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Å Lait - Åhléns City, gatuplan

Dnr: 9.1-04249/2014 Handl: MZa

17 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Hemköp Torsplan

Dnr: 9.1-02577/2015 Handl: MZa

18 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Djurgårdsterassen

Dnr: 9.1-02259/2015 Handl: MZa

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hirschenkeller Sveavägen

Dnr: 9.1-02525/2015 Handl: MZa

20 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Mangal Grill & Bar

Dnr: 9.3-10758/2014 Handl: MZa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

21 Tillsynsärende på Restaurang Due Fratelli

Dnr: 9.5-11170/2014 Handl: HKa

Anmälningar

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

23 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

24 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lilla P, Karlavägen 61 Dnr: 9.1-03423/2014

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang 19:e Unipeg, Sveavägen 52 Dnr: 9.1-09858/2014

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Koloni Telefonplan, LM Ericssons väg 30 Dnr: 9.1-11001/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taylor and Jones, Hötorget 5, Dnr 9.1-10421/2014

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oscars, Narvavägen 32 Dnr 9.1-09418/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Room, Ynglingagatan 26 Dnr 9.1-09687/2014

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MTR Express, Trafikservering ombord på tåg i linjetrafik Stockholm-Göteborg Dnr: 9.1-10659/2014

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Aguila Pizzeria, Rörstrandsgatan 10 Dnr 9.1-07301/2014

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Alter Ego, Upplandsgatan 73 Dnr: 9.1-06140/2014

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Delimundo, Ringvägen 145 Dnr: 9.1-08808/2014

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brioche, Gustavlundsvägen 34 Dnr: 9.1-08650/2014

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Å Lait- Åhléns City, gatuplan Klarabergsgatan 50 Dnr: 9.1-04249/2014

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Reko-Hemköp, Norra Stationsgatan 80 Dnr 9.1-02577/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Djurgårdsterassen, Sirishovsvägen 3 Dnr: 9.1-02259/2014

§19 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Hirschenkeller Sveavägen, Sveavägen 61 Dnr: 9.1-02525/2015

§20 Ansökan om utökad serveringstid i Mangal Grill & Bar, Vasagatan 6 Dnr: 9.3-10758/2014

§21 Åtgärd mot DueCrew AB ­ Due Fratelli, Birger Jarlsgatan 95 Dnr: 9.5-11170/2014

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-02-01 ­ 2015-02-28 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§23 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-02-01 ­ 2015-02-28

§24 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm