Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-06-25

Sammanträde 2015-06-25

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Ansökan om utökad tid på Restaurang Kvachos

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bar Bleck

Dnr: 9.1-03533/2015 Handl: BÅS

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Limerick Restaurang

Dnr: 9.1-02516/2015 Handl: BÅS

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lilla Aarts

Dnr: 9.1-03229/2015 Handl: PNy

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Vasatorget

Dnr: 9.1-04700/2015 Handl: FWe

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang BAROBAO

Dnr: 9.1-04360/2015 Handl: FMe

11 Nytt tillstånd tillslutna sällskap på Restaurang Saluplats Ost (Tillredningskök)

Dnr: 9.1-05088/2015 Handl: CHa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Viken By The Sea

Dnr: 9.1-03865/2015 Handl: KPa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bob´s Kök

Dnr: 9.1-03007/2015 Handl: EJo

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang La Chef

Dnr: 9.1-11568/2015 Handl: HKa

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Sushi Corner (Passagen)

Dnr: 9.1-10956/2015 Handl: FWe

16 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Foodlab-Rent a Chef

Dnr: 9.1-03224/2015 Handl: EJo

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Gamla Riksarkivet

18 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Dubliner

Dnr: 9.1-05096/2015 Handl: KNy

19 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang Le Bon Palais

Dnr: 9.1-07863/2015 Handl: FWe

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

20 Bordlagt ärende

Tillsynsärende på Restaurang Bistro by ADAM
Dnr: 9.5-11148/2014 Handl: CLo

21 Tillsynsärende på Restaurang Charles Dickens

Dnr: 9.5-04895/2015 Handl: PCa

22 Tillsynsärende på Restaurang Collage-Sthlm

Dnr: 9.5-08825/2014 Handl: PCa

23 Tillsynsärende på Restaurang Al Caminetto

Dnr: 9.5-11422/2014 Handl: HKa

24 Tillsynsärende på Restaurang Öleriet

Dnr: 9.5-04051/2015 Handl: KNy

Anmälningar

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

27 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2)

28 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kvachos, Lilla Allmänna Gränd 9. Dnr: 9.1-03075/2015

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bar Bleck, Katarina Bangata 68 Dnr: 9.1-03533/2015

§7 Ansökan om serveringstillstånd på Limerick Restaurang, Tenstagången 49 Dnr: 9.1-02516/2015

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lilla Aarts, Norrtullsgatan 24 Dnr 9.1-03229/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vasatorget, Karlbergsvägen 46 Dnr 9.1-04700/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang BAROBAO, Hornsgatan 66 Dnr 9.1-04360/2015

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Saluplats Ost (Tillredningskök), Hötorgshallen 3. Dnr: 9.1-05088/2015

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Viken By The Sea, Årstaängsvägen 9 Dnr 9.1-03865/2015

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bob´s Kök, Primusgatan 85 Dnr: 9.1-03007/2015

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Chef, Storkyrkobrinken 9 Dnr: 9.1-11568/2014

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Sushi Corner (Passagen), Västerlånggatan 66 Dnr: 9.1-10956/2014

§16 Ansökan om omprövning efter prövotid i restaurang Gamla Riksarkivet, Birger Jarls Torg 2A Dnr 9.1-04494/2015

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Dubliner, Holländargatan 1 Dnr: 9.3-05096/2015

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Le Bon Palais, Barnhusgatan 12-14 Dnr: 9.3-07863/2013

§19 Ingripande mot Tälje Krogar Aktiebolag - Charles Dickens, Folkungagatan 55 Dnr: 9.5-04895/2015

§20 Åtgärd mot Brasserie San Nicia AB ­ Al Caminetto Dnr: 9.5-11422/2014

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-05-01 -­ 2015-05-31 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§22 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-05-01 ­- 2015-05-31

§23 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§24 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm