Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-07-30

Sammanträde 2015-07-30

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Milano Lounge

Dnr: 9.1-03724/2015 Handl: KPa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Trafikservering ombord på BRA flygplan i inrikes trafik

Dnr: 9.1-05191/2015 Handl: MOn

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang S 44 Uraban Deli

Dnr: 9.1-05575/2015 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang K-märkt Epicenter

Dnr: 9.1-03833/2015 Handl: KPa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang PaneFresco

Dnr: 9.1-04301/2015 Handl: HKa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco Bar (Vällingby)

Dnr: 9.1-04021/2015 Handl: FWe

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Paradiset

Dnr: 9.1-02794/2015 Handl: PNy

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Brewdog bar Södermalm

Dnr: 9.1-05066/2015 Handl: FMe

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Fat Fran´s Pizza & Wine

Dnr: 9.1-04125/2015 Handl: FMe

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Lazy House

Dnr: 9.1-05232/2015 Handl: FMe

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Stockholm Wine Bar

Dnr: 9.3-04126/2015 Handl: KNy

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang WONK

Dnr: 9.1-03938/2015 Handl: KPa

17 Ansökan om utökad tid på Restaurang Göta Arks Gästmatsalar

Dnr: 9.1-09899/2014 Handl: MOn

18 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Älvhörnet Pizzeria

Dnr: 9.1-11272-/2014 Handl: EJo

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Fresco Dnr: 9.1-02258/2015 Handl: PNy

Anmälningar

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

21 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

22 Domar/beslut från förvaltningsrätten (1)

23 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Milano Lounge, Lindhagensgatan 137 Dnr: 9.1-03724/2015

§6 Ansökan om serveringstillstånd för trafikservering ombord vid inrikes flygtrafik, BRA Sverige AB Dnr: 9.1-05191/2015

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang S 44 Urban Deli, Sveavägen 44 Dnr: 9.1-05575/2015

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang K-märkt Epicenter, Malmskillnadsgatan 32 Dnr 9.1-03833/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang PaneFresco, Klarabergsgatan 50 Dnr 9.1-04301/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar (Vällingby), Pajalagatan 46 Dnr 9.1-04021/2015

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Paradiset, Brännkyrkagatan 62-64 Dnr: 9.1-02794/2015

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brewdog bar Södermalm, Ringvägen 149B Dnr 9.1-05066/2015

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fat Frank´s Pizza & Wine, Karlavägen 60 Dnr: 9.1-04125/2015

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Lazy House, Stora Nygatan 26 Dnr: 9.1-05232/2015

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Stockholm Wine Bar, Gustav Adolfs Torg 16 Dnr: 9.3-04126/2015

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang WONK-omprövning efter prövotid, Kungsgatan 15 Dnr: 9.1-03938/2015

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Göta Arks Gästmatsalar, Repslagargatan20/Göta Ark 17 Dnr 9.3-09899/2014

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Älvhörnet Pizzeria, Johan Skyttesvägen 218 Dnr: 9.1-11272/2014

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Fresco, Grev Turegatan 10 Dnr: 9.1-02258/2015

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-06-01 -­ 2015-06-30 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§21 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-06-01 -­ 2015-06-30

§22 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§23 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen