Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-09-03

Sammanträde 2015-09-03

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Ansökan om utökad tid på Restaurang Racamaca

Dnr: 9.1-05305/2015 Handl: FMe

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang M/S Birger Jarl

Dnr: 9.1-06776/2015 Handl: HKa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Enoteca e Cucina Italiana

Dnr: 9.1-04287/2015 Handl: PNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Scandic Klara

Dnr: 9.1-06651/2015 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Salathai

Dnr: 9.1-04282/2015 Handl: CHa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grekiska Kolgrillsbaren i Vällingby

Dnr: 9.1-05610/2015 Handl: FMe

11 Ansökan om utökad tid på Restaurang YUC

Dnr: 9.3-05302/2015 Handl: AKs

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

12 Tillsynsärende på Restaurang Collage-Sthlm

Dnr: 9.5-08825/2014 Handl: PCa

13 Tillsynsärende på Restaurang Treat

Dnr: 9.5-11391/2014 Handl: KPa

14 Tillsynsärende Restaurang Barbeque Steakhouse

Dnr: 9.5-10085/2013 Handl: HKa

15 Tillsynsärende Restaurang Mezze House

Dnr: 9.5-04444/2015 Handl: HKa

16 Tillsynsärende Restaurang Cosmopolitan Club

Dnr: 9.5-06220/2014 Handl: KPa

17 Tillsynsärende på Restaurang Glenn Miller Café

Dnr: 9.5-09273/2014 Handl: AKs

Anmälningar

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

19 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

20 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2)

21 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Racamaca, Wollmar Yxkullsgatan 5B

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ånedin Hostel ­ M/S Birger Jarl, Skeppsbron, Tullhus 1 Dnr: 9.1-06576/2015

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Enoteca e Cucina, Vasagatan 10

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Scandic Klara, Slöjdgatan 7 Dnr 9.1-06651/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Salathai, Centralplan 29 Dnr 9.1-04282/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren i Vällingby, Vittangigatan 8 A Dnr 9.1-05610/2015

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang YUC, Norrtullsgatan 15 Dnr: 9.3-05302/2015

§12 Ingripande mot Collage Sthlm Restaurant AB, Ingmar Bergmans gata 2

§13 Åtgärd mot M & J Bar Handelsbolag ­ Treat, Roslagsgatan 2 Dnr: 9.5-11391/2014

§14 Åtgärd mot Filip Kulhan Investment AB - Barbeque Steakhouse, Kungsgatan 54

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mezze House, Liljeholmsvägen 12 Dnr: 9.1-04444/2015

§16 Åtgärd mot Cosmopolitan Club AB- Cosmopolitan Club, Rådmansgatan 46 Dnr: 9.5-06220/2015

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-07-01 ­- 2015-08-26 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§18 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-07-01 ­- 2015-08-26

§19 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§20 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm