Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-10-08

Sammanträde 2015-10-08

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Bordlagt ärende

Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mezze House
Dnr: 9.1-04444/2015 Handl: HKa

6 Återremitterat ärende

Ansökan om utökad tid på Restaurang YUC
Dnr: 9.3-05302/2015 Handl: AKs

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang First Hotel Kungsbron

Dnr: 9.1-03768/2015 Handl: FMe

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bönan & Prinsen Mat & Café

Dnr: 9.1-05634/2015 Handl: CHa

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bird

Dnr: 9.1-03615/2015 Handl: FWe

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Petite Maria

Dnr: 9.1-07446/2015 Handl: PNy

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Swedish taste

Dnr: 9.1-07120/2015 Handl: EJo

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 800 grader

Dnr: 9.1-07586/2015 Handl: HKa

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Piccola Rosa

Dnr: 9.1-10411/2014 Handl: FMe

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gamla Amsterdam

Dnr: 9.1-05094/2015 Handl: FMe

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang: & restaurang & bar

Dnr: 9.1-07414/2015 Handl: AKs

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Umi Sushi & Chao asian bistro

Dnr: 9.1-07173/2015 Handl: PNy

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Newt Food & Bread

Dnr: 9.1-04933/2015 Handl: PNy

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hillenberg

Dnr: 9.1-07136/2015 Handl: PNy

19 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Ärvinge Matsalar

Dnr: 9.1-06652/2015 Handl: EJo

20 Ansökan om utökad tid på Restaurang Nortons

Dnr: 9.3-04276/2015 Handl: HKa

21 Ansökan om utökad tid på Restaurang Golden Glandore

Dnr: 9.3-09496/2015 Handl: PNy

22 Ansökan om utökad tid på Restaurang The Central Bar

Dnr: 9.3-05659/2015 Handl: MZa

23 Ansökan om utökad tid & yta på Restaurang S 44 Urban Deli

Dnr: 9.3-08020/2015 Handl: EJo

24 Ansökan om utökad tid på Restaurang THE EXIT lounge & bar

Dnr: 9.3-04155/2015 Handl: FWe

25 Omprövning efter prövotid på Restaurang K-Märkt Garnisonen

Dnr: 9.1-07446/2015 Handl: PNy

26 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hornhuset

Dnr: 9.1-05606/2015 Handl: KPa

27 Omprövning efter prövotid på Restaurang The Meating

Dnr: 9.1-07518/2015 Handl: FWe

28 Omprövning efter prövotid på Restaurang Musikaliska

Dnr: 9.3-05338/2015 Handl: MOn

29 Omprövning efter prövotid på Restaurang eArena

Dnr: 9.1-06686/2015 Handl: MZa

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

30 Tillsynsärende på Restaurang Café Riddarholmen

Dnr: 9.5-07268/2015 Handl: HKa

31 Tillsynsärende på Restaurang och café Hemma

Dnr: 9.5-06408/2014 Handl: AKs

32 Tillsynsärende på Restaurang Prinsens kök

Dnr: 9.5-07115/2015 Handl: MZa

33 Tillsynsärende på Restaurang Miss Goa

Dnr: 9.5-04925/2015 Handl: FWe

34 Tillsynsärende på Restaurang Gebena

Dnr: 9.5-10353/2014 Handl: HKa

35 Tillsynsärende på Restaurang Glenn Miller Café

Dnr: 9.5-09273/2014 Handl: AKs

Anmälningar

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

37 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

38 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mezze House, Liljeholmsvägen 12 - Bordlagt ärende

§6 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang YUC, Norrtullsgatan 15 - Återremitterat ärende

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang First Hotel Kungsbron, Västra Järnvägsgatan 17

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bönan & Prinsen Mat & Café, Love Almqvists väg 8

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bird, Regeringsgatan 89

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Petite Maria, Hornsgatan 31B

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Swedish taste, Sankt Eriksgatan 46D

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang 800 grader, Sigtunagatan 17

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Piccola Rosa, Fyrspannsgatan 170

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Amsterdam, Hornsgatan 39

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang & restaurang & bar, Apelbergsgatan 40

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Umi Sushi & Chao asian bistro, Pajalagatan 48

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Newt Food & Bread, Polhemsgatan 15

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hillenberg, Humlegårdsgatan 14

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ärvinge Matsalar, Kronoborgsgränd 1 & 9

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Nortons, Folkungagatan 57-59

§21 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Golden Glandore, Rosenlundsgatan 18

§22 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang The Central Bar, Götgatan 84

§23 Ansökan om utökad serveringsyta och serveringstid i restaurang S 44 Urban Deli, Sveavägen 44

§24 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang THE EXIT lounge & bar, Götgatan 53

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang K-Märkt Garnisonen- omprövning efter prövotid, Karlavägen 100 Dnr: 9.1-07269/2015

§26 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hornhuset ­ omprövning efter prövotid, Långholmsgatan 17-21

§27 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Musikaliska- omprövning efter prövotid, Nybrokajen 11

§28 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang en Arena ­ omprövning efter prövotid, Palmfeltsgatan 1

§29 Åtgärd mot Tre Pazzi Handelsbolag ­- Café Riddarholmen, Wrangelska backen

§30 Åtgärd mot Hemma Vasastan AB -­ Restaurang och café Hemma, Dalagatan 28

§31 Åtgärd mot Promessa Aktiebolag -­ Prinsens kök, Prins Eugens väg 6

§32 Åtgärd mot Miss Goa AB -­ Miss Goa, Essinge Brogata 14

§33 Åtgärd mot Gebena Handelsbolag -­ Gebena, T-Rådhuset

§34 Åtgärd mot Stephep Aktiebolag -­ Glenn Miller Café

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-08-27 - 2015-09-30 - servering till allmänheten och slutna sällskap

§36 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-08-27 ­- 2015-09-30

§37 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm