Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2015-11-05

Sammanträde 2015-11-05

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökan om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang ABF Stockholm Kaf e/Bar

Dnr: 9.1-07090/2015 Handl: CHa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taverna Bravo Dnr: 9.1-06283/2015 Handl: FMe

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang HTL Upplandsgatan

Dnr: 9.1-06713/2015 Handl: FMe

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café garbo/ljuva garbo

Dnr: 9.1-07399/2015 Handl: FMe

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Carotte Passagen

Dnr: 9.1-07273/2015 Handl: FMe

10 Nytt tillstånd tillallmänheten på Restaurang Karls korvbar

Dnr: 9.1-07177/2015 Handl: KNy

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang The B.A.Y. Grill & Bar

Dnr: 9.1-08822/2015 Handl: MZa

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grill Royal Fransk

Dnr: 9.1-07126/2015 Handl: MOn

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grill Royal Asiatisk Dnr: 9.1-07116/2015 Handl: MOn

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Deli Di Luca

Dnr: 9.1-05737/2015 Handl: FMe

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Hugos

Dnr: 9.1-07428/2015 Handl: FMe

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang Bamboo Palace

Dnr: 9.3-07589/2015 Handl: KNy

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Södra Teatern

Dnr: 9.1-06814/2015 Handl: KNy

18 Ansökan om utökad tid på Restaurang Åkeshofs Slott

Dnr: 9.3-08308/2015 Handl: PNy

19 Ansökan om utökad tid på Restaurang Zink Grill

Dnr: 9.3-03431/2015 Handl: PNy

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Forno di Fruängen

21 Ansökan om utökad tid på Restaurang Hirschenkeller Fridhemsplan

Dnr: 9.3-06189/2015 Handl: FMe

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

22 Tillsynsärende Restaurang O´Learys Östermalm

Dnr: 9.5-10856/2014 Handl: KNy

23 Tillsynsärende på Restaurang Nyagatan Patagonia

24 Tillsynsärende på Restaurang Petsounds bar

25 Tillsynsärende på Restaurang Thang Long Pho

26 Tillsynsärende på Restaurang Sine Nomen

27 Tillsynsärende på Restaurang NYPE - Nyman & Pindel

28 Tillsynsärende på Restaurang Ma cher cuisine

29 Tillsynsärende på Restaurang Sakura

30 Tillsynsärende på Restaurang Magic Bar

Dnr: 9.5-07298/2015 Handl: Pca

Anmälningar

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap

32 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden

33 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2)

34 Domar/beslut från kammarrätten (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ABF Stockholm Kafé/Bar, Sveavägen 41 Dnr: 9.1-07090/2015

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taverna Bravo, Suddagummans Gata 2 Dnr: 9.1-06283/2015

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang HTL Upplandsgatan, Upplandsgatan 4 Dnr: 9.1-06713/2015

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café garbo/ljuva garbo, Sofiagatan 1 Dnr 9.1-07399/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carotte Passagen, Smålandsgatan 10 Dnr 9.1-07273/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Karls korvbar, Erstagatan 21 Dnr 9.1-07177/2015

§11 Ansökan om serveringstillstånd i The B.A.Y. Grill & Bar, Gustavlundsvägen 149 E Dnr: 9.1-08822/2015

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grill Royal Fransk, Kista Galleria Dnr: 9.1-07126/2015

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grill Royal Asiatisk, Kista Galleria, Dnr: 9.1-07116/2015

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Deli Di Luca, Folkungagatan 110 Dnr: 9.1-05737/2015

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hugos, Danderydsgatan 23 Dnr 9.1-07428/2015

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bamboo Palace-omprövning efter prövotid, Kungsgatan 17 Dnr 9.3-07589/2015

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Södra Teatern-omprövning efter prövotid, Mosebacke Torg 1-3 Dnr 9.1-06814/2015

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Åkeshofs Slott, Åkeshofs Slott Dnr 9.3-08308/2015

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Zink Grill, Biblioteksgatan 5 Dnr: 9.3-03431/2015

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hirschenkeller Fridhemsplan, S:t Eriksgatan 22 Dnr: 9.3-06189/2015

§21 Åtgärd mot Fenway Park Sportsbar AB ­ O´Learys Östermalm, Storgatan 27 Dnr: 9.5-10856/2014

§22 Åtgärd mot Restaurang Thang Long Handelsbolag ­ Thang Long Pho, Upplandsgatan 51 Dnr: 9.5-11383/2014

§23 Åtgärd mot Ma cher cuisine ­ Ma cher cuisine, Verkstadsgatan 1 Dnr: 9.5-07836/2015

§24 Åtgärd mot Restaurang Sakura AB ­ Sakura, Luntmakargatan 59 Dnr: 9.5-02547/2014

§25 Åtgärd mot Arne Nilsson Restaurang AB ­ Magic Bar, Karlaplan 6 Dnr: 9.5-07298/2015

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-10-01 - 2015-10-27 - servering till allmänheten och slutna sällskap

§27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-10-01 - 2015-10-27

§28 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§29 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm