Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kaffestugan Vasaparken

Dnr: 9.1-05083/2015 Handl: KPa

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Husman´s Bar & Bistro

Dnr: 9.1-00115/2016 Handl: AEr

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nybrogatan

Dnr: 9.1-03075/2016 Handl: AEr

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bun Bo Hue

Dnr: 9.1-02395/2016 Handl: AEr

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Latin Sandwich

Dnr: 9.1-10397/2014 Handl: AKs

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Derelict

Dnr: 9.1-09885/2015 Handl: FWe

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi-Ya

Dnr: 9.1-04300/2015 Handl: AKs

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oliodeli

Dnr: 9.1-02381/2016 Handl: FMe

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hjärtat

Dnr: 9.1-02853/2016 Handl: AEr

14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Spoon Nautica

Dnr: 9.1-07723/2015 Handl: FMe

15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Paradiset City

Dnr: 9.1-03046/2016 Handl: PNy

16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Segersmak AB (M. Seger Eftr.)

Dnr: 9.1-03438/2016 Handl: FMe

17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fleming - omprövning efter prövotid

Dnr: 9.1-02446/2016 Handl: MZa

18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Abyssinia Karlbergsvägen

Dnr: 9.1-08555/2015 Handl: KNy

19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cafe Azi

Dnr: 9.1-10874/2015 Handl: CHa

20 Åtgärd mot ATIM Alla Tiders Marknads Aktiebolag - Marquise

Dnr: 9.5-05669/2015 Handl: FWe

21 Åtgärd mot GO W Stockholm Aktiebolag - Dubbel W

Dnr: 9.5-02336/2015 Handl: PNy

22 Åtgärd mot Restaurang M5 Handelsbolag - Restaurang M5

Dnr: 9.5-11797/2015 Handl: PCa

23 Åtgärd mot O.C.H. Group Handelsbolag - Bistro Sjöstad 24

Dnr: 9.5-11549/2015 Handl: CHa

24 Åtgärd mot Tarantella AB - Tarantella

Dnr: 9.5-03518/2015 Handl: FWe

Anmälan och information

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2016-03-01 - 2016-03-31.

26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-03-01 - 2016-03-31.

27 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten i Stockholm (1)

28 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten i Stockholm (4)

29 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kaffestugan Vasaparken, Sigtunagatan 4 Dnr: 9.1- 05083/2015

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Husman's Bar & Bistro, Lövkojsgränd 8 Dnr: 9.1-00115/2016

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nybrogatan, Nybrogatan 21 Dnr: 9.1-03075/2016

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bun Bo Hue, Sankt Eriksgatan 124 Dnr: 9.1-02395/2016

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Latin Sandwich, Blekingegatan 36 Dnr: 9.1-10397/2014

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Derelict, Norra Stationsgatan 51 Dnr: 9.1-09885/2015

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi-Ya, Skånegatan 82 Dnr: 9.1-04300/2015

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oliodeli, Henriksdalsallén 28 Dnr: 9.1- 02381/2016

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hjärtat, Linnégatan 16 Dnr: 9.1-02853/2016

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Spoon Nautica, Babordsgatan 25 Dnr: 9.1- 07723/2015

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Paradiset City, Regeringsgatan 44 Dnr: 9.1- 03046/2016

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Segersmak AB (M Seger Eftr.), Östermalmstorg 1 Dnr: 9.1-03438/2016

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fleming, Fleminggatan 2-4 - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.1-02446/2016

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Abyssinia Karlbergsvägen, Karlsbergsvägen 46 Dnr: 9.1-08555/2015

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cafe Azi, Franzéngatan 14 Dnr: 9.1-10874/2015

§20 Åtgärd mot ATIM Alla Tiders Marknads Aktiebolag ­ Marquise, Sveavägen 9-11 Dnr: 9.5-05669/2015

§21 Åtgärd mot GO W Stockholm Aktiebolag - Dubbel W, Sankt Eriksgatan 45 Dnr: 9.5-02336/2015

§22 Åtgärd mot Restaurang M5 - Handelsbolag ­ Restaurang M5, Malmtorgsgatan 5 Dnr: 9.5-11797/2015

§23 Åtgärd mot O.C.H. Group Handelsbolag - Bistro Sjöstad 24, Ljusslingan 24

§24 Åtgärd mot Tarantella AB ­ Tarantella, Bredängstorget 23 Dnr: 9.5-03518/2015

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2016­03-01- 2016-03-31 servering till allmänheten och slutna sällskap

§26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-03-01 ­ 2016-03-31

§27 Domar/beslut/protokoll från förvaltningsrätten i Stockholm

§28 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten i Stockholm

§29 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen