Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2016-09-06

Sammanträde 2016-09-06

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hötorgsterrassen

Dnr: 9.2-07155/2016 Handl: KNy

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang R Madrid Tapas Bar

Dnr: 9.1-05614/2016 Handl: KKe

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang United Spaces Business Center

Dnr: 9.1-02391/2014 Handl: KNy

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cul de sac

Dnr: 9.1-04245/2016 Handl: KKe

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matborgen lunch och catering

Dnr: 9.1-06620/2016 Handl: KNy

10 Ansökan om serveringstillstånd i Obw Kungsgatan

Dnr: 9.1-05087/2016 Handl: KKe

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Guldtaxen by Lively Wines

Dnr: 9.1-07715/2016 Handl: MZa

12 Åtgärd mot PDF Burger AB - restaurang Texas Burger Co, Kungsgatan

Dnr: 9.5-06692/2016 Handl: HKa

13 Åtgärd mot Restaurangaktiebolaget Pelé - restaurang Pelé

Dnr: 9.5-04256/2015 Handl: KPa

14 Åtgärd mot Sallys Bar - Restaurang Västerlånggatan 52 AB

Dnr: 9.5-03000/2016 Handl: KNy

Anmälan och information

15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2016-07-01 - 2016-07-31

16 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-07-01 - 2016-07-31

17 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (1)

18 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm (1)

19 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen (1)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hötorgsterrassen, Sveavägen 17 Dnr: 9.2-07155/2016

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang R Madrid Tapas Bar, Hornsgatan 64B Dnr: 9.1-05614/2016

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang United Spaces Business Center, Klarabergsviadukten 63 Dnr: 9.1-02391/2014

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cul de sac, Lusuddsvägen 10 Dnr: 9.1-04245/2016

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matborgen lunch och catering, Sandsborgsvägen 52 Dnr: 9.1-06620/2016

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Obw Kungsgatan, Kungsgatan 7 Dnr: 9.1-05087/2016

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Guldtaxen by Lively Wines, Rörstrandsgatan 18 Dnr: 9.1-07715/2016

§12 Åtgärd mot PDF Burger AB ­ restaurang Texas Burger Co Kungsgatan, Kungsgatan 44 Dnr: 9.5-06692/2016

§13 Åtgärd mot Restaurangaktiebolaget Pelé ­ restaurang Pelé, Upplandsgatan 18 Dnr: 9.5-04256/2015

§14 Åtgärd mot Restaurang Västerlånggatan 52 AB ­ Sallys Bar, Västerlånggatan 52 Dnr: 9.5-03000/2016

§15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2016-07-01 - 2016-07-31

§16 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-07-01 - 2016-07-31

§17 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§18 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§19 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen