Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholms Bränneri AB, Folkungagatan 136

Dnr: 9.1-10250/2016 Handl: AEr

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lotus sushi & pizza, Rosbacken 21

Dnr: 9.1-11265/2016 Handl: AKs

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang TWO, Åsögatan 102

Dnr: 9.1-11303/2016 Handl: KPa

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dryck Vinbar, Swedenborgsgatan 1

Dnr: 9.1-10499/2016 Handl: PNy

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Plugged Records, Stora Nygatan 45

Dnr: 9.1-09122/2016 Handl: AEr

10 Ansökan om serveringstillstånd Retro/Hirschenkeller Hornsgatan, Hornsgatan 136 - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.1-10474/2016 Handl: FMe

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Neverland

Dnr: 9.3-03755/2016 Handl: EJo

11:a Ansökan om serveringstillstånd Café Opera/Operakällaren, Operahuset - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.1-11513/2016 Handl: EJo

12 Åtgärd mot Aveqia Stockholm AB - Aveqia (Döbelnsgatan), Döbelnsgatan 24

Dnr: 9.5-09551/2016 Handl: KKe

13 Åtgärd mot Man gal Restaurang Gruppen AB - Mangal Grill & Bar, Vasagatan 6

Dnr: 9.5-07134/2016 Handl: KPa

14 Åtgärd mot Prazzi Restaurangaktiebolag - Restaurang Namnlös, Fleminggatan 36

Dnr: 9.5-09571/2016 Handl: AEr

15 Åtgärd mot Yousif & Malik AB - Forno Romana, Danderydsgatan 25

Dnr: 9.5-11831/2016 Handl: HKa

Anmälan och information

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-01-01 - 2017-01-30

17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-01-01 - 2017-01-30

18 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm ( st)

19 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm ( st)