Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Kasai (Tillredningskök), Linnégatan 18

Dnr: 9.1-09468/2016 Handl: AEr

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang IL Molo, Hamngatan 37

Dnr: 9.1-03815/2017 Handl: KKe

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Motel L Älvsjö, Götalandsvägen 209

Dnr: 9.1-03388/2017 Handl: MZa

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang En ponton, ej namngiven ännu., Strandvägen, kajplats 19

Dnr: 9.1-04186/2017 Handl: MZa

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Flying dog, Folkungagatan 57

Dnr: 9.1-08283/2015 Handl: KKe

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Barrels, Smålandsgatan 22

Dnr: 9.1-04190/2017 Handl: AKs

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Shop, Storgatan 16

Dnr: 9.1-04740/2016 Handl: CHa

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Konditori Blockhusporten, Blockhusringen 27

Dnr: 9.1-03094/2017 Handl: MWa

13 Ansökan om serveringstillstånd Generator Stockholm, Torsgatan 10 - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.1-04137/2017 Handl: MZa

14 Ansökan om utökad serveringstid Bestia, Hornsgatan 174

Dnr: 9.3-12565/2016 Handl: EJo

15 Åtgärd mot Little Pub Stockholm AB - Wirströms Pub, Stora Nygatan 13

Dnr: 9.5-12373/2016 Handl: JAl

16 Åtgärd mot Bandhagens Pizzeria & Restaurang AB - Prego, Bandhagsplan 3

Dnr: 9.5-03080/2017 Handl: KKe

17 Åtgärd mot Restaurang Nya Energikällan HB - Energikällan, Solkraftsvägen 23

Dnr: 9.5-03280/2017 Handl: OJa

18 Åtgärd mot Pinang Wok AB - Restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27

Dnr: 9.5-10211/2015 Handl: KPa

19 Åtgärd mot Restaurang Tenngjuteriet HB - Restaurang Fabriken, Strandbergsgatan 51

Dnr: 9.5-09723/2016 Handl: ELa

Anmälan och information

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2016-08-01 - 2016-08-31

21 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-08-01 - 2016-08-31

22 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (2 st.).

23 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm (7 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Kasai (Tillredningskök), Linnégatan 18 Dnr: 9.1-09468/2016

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang IL Molo, Hamngatan 37 Dnr: 9.1-03815/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Motel L Älvsjö, Götalandsvägen 209 Dnr: 9.1-03388/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Anemon, Strandvägen, kajplats 19 Dnr: 9.1-04186/2017

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang 57 på Söder, Folkungagatan 57 Dnr: 9.1-08283/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Barrels, Smålandsgatan 22 Dnr: 9.1-04190/2017

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Shop, Storgatan 16 Dnr: 9.1-04740/2016

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Konditori Blockhusporten, Blockhusringen 27 Dnr: 9.1-03094/2017

§13 Ansökan om serveringstillstånd Generator Stockholm, Torsgatan 10 - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.1-04137/2017

§14 Ansökan om utökad serveringstid i Time Bar Restaurang, Hornsgatan 174 Dnr: 9.3-12565/2016

§15 Åtgärd mot Little Pub Stockholm AB - Wirströms Pub, Stora Nygatan 13 Dnr: 9.5-12373/2016

§16 Åtgärd mot Bandhagens Pizzeria & Restaurang AB - Prego, Bandhagsplan 3 Dnr: 9.5-03080/2017

§17 Åtgärd mot Restaurang Nya Energikällan HB - Energikällan, Solkraftsvägen 23 Dnr: 9.5-03280/2017

§18 Åtgärd mot Pinang Wok AB - Restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27 Dnr: 9.5-10211/2015

§19 Åtgärd mot Restaurang Tenngjuteriet HB - Restaurang Fabriken, Strandbergsgatan 51 Dnr: 9.5-09723/2016

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-04-01- 2017-04-30

§21 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-04-01 -­ 2017-04-30

§22 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm.

§23 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm