Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Passagerarfartyget Qroos 1, Strandvägen, kajplats 20 Dnr: 9.1-05603/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Skafferiet (Tillredningskök), Ryssviksvägen 2 Dnr: 9.1-05097/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MA Baker, Kärrtorpsplan 7 Dnr: 9.1-03870/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Freshii, Arenavägen 63 Dnr: 9.1-06622/2016

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Real India, Gamla Tyresövägen 326 Dnr: 9.1-02325/2017

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Macelleria, Norra Stationsgatan/Solnavägen Dnr: 9.1-12098/2016

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kajsa i Parken, Stora Mejtens Gränd 14 Dnr: 9.1-06793/2016

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Glöd Uteservering, Djurgårdsvägen 48 Dnr: 9.1-06893/2017

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gustaf Af Klint, Söder Mälarstrand, kajplats 20 Dnr: 9.1-05489/2017

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Golfbaren Aspudden, Hövdingagatan 14 Dnr: 9.1-04665/2017

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Latino Lounge, Hornsbergs Strand 61 Dnr: 9.1-05492/2017

§16 Ansökan om serveringstillstånd Old Beefeater Inn, Götgatan 11 - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.1-05554/2017

§17 Ansökan om utökad serveringstid Dovas (Hornsgatan 90), Hornsgatan 90 Dnr: 9.3-10390/2016

§18 Ansökan om utökad serveringstid Enzo's/Colosseum, Arenavägen 75 Dnr: 9.3-03817/2017

§19 Åtgärd mot nära vänner AB - Pane Vino, Brännkyrkagatan 93 Dnr: 9.5-11168/2016

§20 Åtgärd mot Svarta pärlan Handelsbolag - Oscars, Narvavägen 32 Dnr: 9.5-05824/2017

§21 Åtgärd mot Nosh Bar & Café AB - Grannen, Skånegatan 51 Dnr: 9.5-05690/2017

§22 Åtgärd mot You Yi Photoelectricity Sweden AB - Peony, Skulptörvägen 4 Dnr: 9.5-10485/2016

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-05-01- 2017-05-31

§24 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-05-01- 2017-05-31

§25 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§26 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm.

§27 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm