Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-08-08

Sammanträde 2017-08-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Restaurang Asplund (Tillredningskök), Gunnar Asplunds Allé 2-4

Dnr: 9.1-05468/2017 Handl: MOn

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Summit Timebuilding, Kistagången 12

Dnr: 9.1-07145/2016 Handl: AEr

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Café Frankfurt (Tillredningskök), Pipersgatan 24

Dnr: 9.1-06775/2017 Handl: EJo

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholm Foajé, Klarabergsviadukten 88

Dnr: 9.1-05051/2017 Handl: FMe

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Masala Masala, Odengatan 60

Dnr: 9.1-05729/2017 Handl: OJa

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Scandic Hotel - Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 7-9

Dnr: 9.1-06119/2017 Handl: MZa

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Chirashi, Rusthållarvägen 52

Dnr: 9.1-05530/2017 Handl: EJo

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Centan, Lagaplan 5

Dnr: 9.1-05263/2017 Handl: KPa

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matdistriktet, Warfvinges väg 31

Dnr: 9.1-04961/2017 Handl: EJo

14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zashims Kök & Bar, Karusellplan 14

Dnr: 9.1-04139/2017 Handl: KKe

15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lollo Cafe & Bar, Odengatan 106

Dnr: 9.1-06885/2017 Handl: FMe

16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Frihamnen Restaurang, Frihamnsgatan 7

Dnr: 9.1-05310/2017 Handl: JAl

17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lagret, Atlasmuren 16

Dnr: 9.1-07546/2017 Handl: ELa

18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurant Frantzén, Klara Norra Kyrkogata 26

Dnr: 9.1-05303/2017 Handl: CHa

19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Boulebar Tryckeriet, Liljeholmsvägen 14

Dnr: 9.1-09731/2016 Handl: MZa

20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang WÄNG izakaya, Sveavägen 88

Dnr: 9.1-04316/2017 Handl: KNy

21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sophies Canelé, Sankt Eriksgatan 81

Dnr: 9.1-06491/2017 Handl: AEr

22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang En kaffe por favor, Timmermansgatan 37

Dnr: 9.1-05905/2017 Handl: CHa

23 Ansökan om utökad serveringstid Gullmarssons krog, Gullmarsplan 6A

Dnr: 9.3-06435/2017 Handl: CHa

24 Åtgärd mot Restaurang TheoHilda AB - International, Norrlandsgatan 23

Dnr: 9.5-03723/2017 Handl: KKe

25 Åtgärd mot Babilia Café - Restaurang Bonuas, Siktgatan 12

Dnr: 9.5-06512/2017 Handl: HKa

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-06-01 - 2017-07-31.

27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-06-01 - 2017-07-31.

28 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (8 st.)

29 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm (3 st.)

30 Domar/beslut/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen (3 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Restaurang Asplund (Tillredningskök), Gunnar Asplunds Allé 2-4 Dnr: 9.1-05468/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Summit Timebuilding, Kistagången 12 Dnr: 9.1-07145/2016

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Café Frankfurt (Tillredningskök), Pipersgatan 24 Dnr: 9.1-06775/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholm Foajé, Klarabergsviadukten 88 Dnr: 9.1-05051/2017

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Masala Masala, Odengatan 60 Dnr: 9.1-05729/2017

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Scandic Hotel - Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 7-9 Dnr: 9.1-06119/2017

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Chirashi, Rusthållarvägen 52 Dnr: 9.1-05530/2017

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Centan, Lagaplan 5 Dnr: 9.1-05263/2017

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matdistriktet, Warfvinges väg 31 Dnr: 9.1-04961/2017

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zashims Kök & Bar, Karusellplan 14 Dnr: 9.1-04139/2017

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lollo Cafe & Bar, Odengatan 106 Dnr: 9.1-06885/2017

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Frihamnen Restaurang, Frihamnsgatan 7 Dnr: 9.1-05310/2017

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lagret, Atlasmuren 16 Dnr: 9.1-07546/2017

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurant Frantzén, Klara Norra Kyrkogata 26 Dnr: 9.1-05303/2017

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Boulebar Tryckeriet, Liljeholmsvägen 14 Dnr: 9.1-09731/2016

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang WÄNG izakaya, Sveavägen 88 Dnr: 9.1-04316/2017

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sophies Canelé, Sankt Eriksgatan 81 Dnr: 9.1-06491/2017

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang En kaffe por favor, Timmermansgatan 37 Dnr: 9.1-05905/2017

§23 Ansökan om utökad serveringstid Gullmarssons krog, Gullmarsplan 6A Dnr: 9.3-06435/2017

§24 Åtgärd mot Restaurang TheoHilda AB - International, Norrlandsgatan 23 Dnr: 9.5-03723/2017

§25 Åtgärd mot Babilia Café - Restaurang Bonuas, Siktgatan 12 Dnr: 9.5-06512/2017

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-06-01 -­ 2017-07-31

§27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-06-01 -­ 2017-07-31

§28 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§29 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§30 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm