Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-09-12

Sammanträde 2017-09-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Rex, Skeppsbron kajplats 101

Dnr: 9.1-07527/2017 Handl: EJo

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Bolingo, Odengatan 100

Dnr: 9.1-04564/2017 Handl: AEr

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Alexandras, Ljusslingan 24

Dnr: 9.1-07336/2017 Handl: CHa

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Jim&Jacob, Döbelnsgatan 83

Dnr: 9.1-06705/2017 Handl: AKs

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar, Hammarby Kaj 8A

Dnr: 9.1-04082/2017 Handl: FMe

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornsbergs Strandkafé, Hornsbergs strand 89

Dnr: 9.1-06474/2017 Handl: PNy

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Sharefood (Tillredningskök), Upplandsgatan 64

Dnr: 9.1-12153/2016 Handl: ELa

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang El Gallo AB, Rörstrandsgatan 25

Dnr: 9.1-06194/2017 Handl: KPa

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Minko, Västmannagatan 48 nb

Dnr: 9.1-11491/2016 Handl: KPa

14 Åtgärd mot Misto Company AB - La Pizza, Sankt Eriksgatan 98

Dnr: 9.5-06890/2017 Handl: KKe

15 Åtgärd mot Vendelas Bistro & Kök AB - King´s Table, Sveavägen 64

Dnr: 9.5-03982/2017 Handl: KKe

Anmälan och information

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2016-08-01 - 2016-08-31

17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2016-08-01 - 2016-08-31

18 Beslut från Kammarrätten i Stockholm (3 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Rex, Skeppsbron kajplats 101 Dnr: 9.1-07527/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Bolingo, Odengatan 100 Dnr: 9.1-04564/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Alexandras, Ljusslingan 24 Dnr: 9.1-07336/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Jim & Jacob, Döbelnsgatan 83 Dnr: 9.1-06705/2017

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar, Hammarby Kaj 8A Dnr: 9.1-04082/2017

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornsbergs Strandkafé, Hornsbergs strand 89 Dnr: 9.1-06474/2017

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Sharefood (Tillredningskök), Upplandsgatan 64 Dnr: 9.1-12153/2016

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang El Gallo AB, Rörstrandsgatan 25 Dnr: 9.1-06194/2017

§13 Åtgärd mot Misto Company AB - La Pizza, Sankt Eriksgatan 98 Dnr: 9.5-06890/2017

§14 Åtgärd mot Vendelas Bistro & Kök AB - King´s Table, Sveavägen 64 Dnr: 9.5-03982/2017

§15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-08-01 -­ 2017-08-31

§16 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-08-01 -­ 2017-08-31

§17 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm