Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2017-11-07

Sammanträde 2017-11-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Unionen, Olof Palmes gata 17

Dnr: 9.1-07862/2017 Handl: PNy

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Breakfast&Wine, Inedalsgatan 15

Dnr: 9.1-08995/2017 Handl: ELa

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vi går till Marie, Konstgjutarvägen 20

Dnr: 9.1-02764/2017 Handl: CHa

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ricotta, Ringvägen 89

Dnr: 9.1-09482/2017 Handl: MOn

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Stans Fisk, Mälartorget 21

Dnr: 9.1-03878/2017 Handl: FMe

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hanamasa Sushi, Vikingagatan 5

Dnr: 9.1-09805/2017 Handl: MZa

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Texas Longhorn Lövängsgatan, Lövängsgatan 14-16

Dnr: 9.1-09364/2017 Handl: MZa

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Klein's RIO, Sandhamnsgatan 6

Dnr: 9.1-09274/2017 Handl: MZa

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Espresso Sosta Bar, Sveavägen 84

Dnr: 9.1-08273/2017 Handl: AEr

14 Ansökan om utökad serveringstid Mother, Mäster Samuelsgatan 19

Dnr: 9.3-09700/2017 Handl: ELa

15 Åtgärd mot WÄST 39 AB - WÄST 39, Fleminggatan 39

Dnr: 9.5-07442/2017 Handl: HKa

16 Åtgärd mot Panogruppen AB - Monks Porter House, Munkbron 15

Dnr: 9.5-12959/2016 Handl: JLi

17 Åtgärd mot Panogruppen AB - Monks Café Wallingatan, Wallingatan 38

Dnr: 9.5-07822/2017 Handl: JLi

Anmälan och information

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-10-01 - 2017-10-30

19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-10-01 - 2017-10-30

20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (2 st.)

21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten (1 st.)

22 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen (2 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Unionen, Olof Palmes gata 17 Dnr: 9.1-07862/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Breakfast&Wine, Inedalsgatan 15 Dnr: 9.1-08995/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vi går till Marie, Konstgjutarvägen 20 Dnr: 9.1-02764/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ricotta, Ringvägen 89 Dnr: 9.1-09482/2017

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Stans Fisk, Mälartorget 21 Dnr: 9.1-03878/2017

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hanamasa Sushi, Vikingagatan 5 Dnr: 9.1-09805/2017

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Texas Longhorn Lövängsgatan, Lövängsgatan 14-16 Dnr: 9.1-09364/2017

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Klein's RIO, Sandhamnsgatan 6 Dnr: 9.1-09274/2017

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Espresso Sosta Bar, Sveavägen 84 Dnr: 9.1-08273/2017

§14 Ansökan om utökad serveringstid Mother, Mäster Samuelsgatan 19 Dnr: 9.3-09700/2017

§15 Åtgärd mot WÄST 39 AB - WÄST 39, Fleminggatan 39 Dnr: 9.5-07442/2017

§16 Åtgärd mot Panogruppen AB - Monks Porter House, Munkbron 15 Dnr: 9.5-12959/2016

§17 Åtgärd mot Panogruppen AB - Monks Café Wallingatan, Wallingatan 38 Dnr: 9.5-07822/2017

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-10-01 - 2017-10-30

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-10-01 - 2017-10-30

§20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§22 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen