Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2018-01-18

Sammanträde 2018-01-18

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Epok

Dnr: 9.1-11534/2017 Handl: KKe

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Villagatans catering

Dnr: 9.1-06660/2017 Handl: FMe

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Bergerie

Dnr: 9.1-10154/2017 Handl: AEr

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hanamasa Sushi

Dnr: 9.1-11398/2017 Handl: MZa

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jureskogs

Dnr: 9.1-11331/2017 Handl: MOn

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Slaktkyrkan (rest. 1907)

Dnr: 9.1-10007/2017 Handl: CHa

11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Publico

Dnr: 9.3-10649/2017 Handl: MOn

12 Ansökan om utökad serveringstid på Södra Teatern

Dnr: 9.3-11073/2017 Handl: MWa

13 Åtgärd mot Brocante AB - Café Egoiste

Dnr: 9.5-09235/2016 Handl: ELa

Anmälan och information

14 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-12-01 - 2017-12-31

15 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-12-01 - 2017-12-31

16 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (2 st.)

17 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten (1 st.)

18 Domar/beslut/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen (1 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Epok, Bällstavägen 61 Dnr: 9.1-11534/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Villagatans catering (Brinellvägen), Brinellvägen 8 Dnr: 9.1-06660/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Bergerie, Nordenflychtsvägen 62 Dnr: 9.1-10154/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hanamasa Sushi Mariebergsgatan, Mariebergsgatan 13 Dnr: 9.1-11398/2017

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jureskogs, Jakobsbergsgatan 21 Dnr: 9.1-11331/2017

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Slaktkyrkan, Styckmästargatan 10 Dnr: 9.1-10007/2017

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Publico, Fredsgatan 12 Dnr: 9.3-10649/2017

§12 Ansökan om utökad serveringstid Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3 Dnr: 9.3-11073/2017

§13 Åtgärd mot Brocante AB - Café Egoiste, Norrlandsgatan 13 Dnr: 9.5-09235/2016

§14 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2017-12-01 - 2017-12-31

§15 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-12-01 - 2017-12-31

§16 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§17 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

§18 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen