Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Le Croissant (Bredholmsgatan), Bredholmsgatan 6

Dnr: 9.1-08185/2018 Handl: PNy

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hawaii Poké Odenplan, Norrtullsgatan 9

Dnr: 9.1-05013/2018 Handl: EJo

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Prepp, Rosenlundsgatan 36

Dnr: 9.1-09721/2018 Handl: CHa

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bastard Burgers, Farstaplan 20, Farsta Centrum

Dnr: 9.1-09950/2018 Handl: PNy

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Yxlan, Skeppsbron, kajplats 103

Dnr: 9.1-10517/2018 Handl: MZa

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matrosen Smørrebrød AB, Skeppsbron 24

Dnr: 9.1-08208/2018 Handl: PNy

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bastard Burgers Liljeholmstorget, Liljeholmstorget 5

Dnr: 9.1-09881/2018 Handl: AEr

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sopköket, Meborgarplatsen 3

Dnr: 9.1-10147/2018 Handl: PNy

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Allé, Skarpnäcks allé 74

Dnr: 9.1-07477/2018 Handl: KKe

14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ai Ramen Klara, Gamla Brogatan 29

Dnr: 9.1-09492/2018 Handl: ELa

15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Luna Rossa, Hammarby Allé 101

Dnr: 9.1-08621/2018 Handl: JAl

16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang NK Art Bakery, Hamngatan 18-20

17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pitcher´s Skärholmen, Lillholmsgången 2

Dnr: 9.1-09363/2018 Handl: CHa

18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang FU-DO Asian Kitchen & Bar, Regeringsgatan 19

Dnr: 9.1-09588/2018 Handl: AEr

19 Ansökan om utökad serveringstid Yuc LatAsian, Jakobsbergsgatan 27

Dnr: 9.3-10099/2018 Handl: MWa

20 Ansökan om utökad serveringstid Restaurang Westman, Holländargatan 17

Dnr: 9.3-05254/2018 Handl: MWa

21 Ansökan om utökad serveringstid Sandai me Kato Norrlandsgatan, Norrlandsgatan 18

Dnr: 9.3-08169/2018 Handl: PNy

22 Återremitterat ärende

Åtgärd mot JACKPANO AB - Belgobaren, Bryggargatan 12 Dnr: 9.5-10983/2017 Handl: KKe 22 A. Bordlagt ärende Åtgärd mot Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag - Bite 125, Ringvägen 125 Dnr: 9.5-06242/2018 Handl: KPa

22:a Bordlagt ärende

Åtgärd mot Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag - Bite 125, Ringvägen 125
Dnr: 9.5-06242/2018 Handl: KPa

23 Åtgärd mot STHLM BISTRO AB - Napolyon Bistro & Bar, Grev Turegatan 15

Dnr: 9.5-09562/2018 Handl: MZa

24 Åtgärd mot Embarr Hornsgatan AB - Kloster D Pub&Bar, Hornsgatan 84

Dnr: 9.5-05992/2018 Handl: ELa

25 Åtgärd mot Skandinaviska Tågrestauranger AB - Blå Tåget, Trafikservering järnväg Göteborg - Uppsala

Dnr: 9.5-10537/2018 Handl: KKe

26 Åtgärd mot Comus AB - Romri, Beata Sparres gränd 3

Dnr: 9.5-09843/2017 Handl: KNy

27 Åtgärd mot Florinio AB - Tell Us Bar och Kök, Tellusgången 9

Dnr: 9.5-08764/2018 Handl: KKe

28 Åtgärd mot GO W Stockholm Aktiebolag - Le Bistro, Sankt Eriksg. 45

Dnr: 9.5-12254/2017 Handl: JAl

29 Åtgärd mot BHF Restaurang AB - Bistro Humlehof, Folkungagatan 128

Dnr: 9.5-09961/2018 Handl: OJa

Anmälan och information

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2018-11-01 - 2018-11-30

31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2018-11-01 - 2018-11-30

32 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (8 st.)

33 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten (5 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Le Croissant (Bredholmsgatan), Bredholmsgatan 4 Dnr: 9.1-08185/2018

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hawaii Poké Odenplan, Norrtullsgatan 9 Dnr: 9.1-05013/2018

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Prepp, Rosenlundsgatan 36 Dnr: 9.1-09721/2018

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bastard Burgers, Farstaplan 20, Farsta Centrum Dnr: 9.1-09950/2018

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Yxlan, Skeppsbron, kajplats 103 Dnr: 9.1-10517/2018

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matrosen smørebrød, Skeppsbron 24 Dnr: 9.1-08208/2018

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bastard Burgers Liljeholmstorget, Liljeholmstorget 5 Dnr: 9.1-09881/2018

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sopköket, Medborgarplatsen 3 Dnr: 9.1-10147/2018

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Allé, Skarpnäcks allé 74 Dnr: 9.1-07477/2018

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ai Ramen Klara, Gamla Brogatan 29 Dnr: 9.1-09492/2018

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Luna Rossa, Hammarby Allé 101 Dnr: 9.1-08621/2018

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang NK Art Bakery, Hamngatan 18-20 Dnr: 9.1-09280/2018

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pitcher´s Skärholmen, Lillholmsgången 2 Dnr: 9.1-09363/2018

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang FU-DO Asian Kitchen & Bar, Regeringsgatan 19 Dnr: 9.1-09588/2018

§19 Ansökan om utökad serveringstid Yuc LatAsian, Jakobsbergsgatan 27 Dnr: 9.3-10099/2018

§20 Ansökan om utökad serveringstid Restaurang Westman, Holländargatan 17 Dnr: 9.3-05254/2018

§21 Ansökan om utökad serveringstid Sandai me Kato Norrlandsgatan, Norrlandsgatan 18 Dnr: 9.3-08169/2018

§22 Åtgärd mot JACKPANO AB - Belgobaren, Bryggargatan 12 Dnr: 9.5-10983/2017

§23 Åtgärd mot Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag - Bite 125, Ringvägen 125 Dnr: 9.5-06242/2018

§24 Åtgärd mot STHLM BISTRO AB - Napolyon Bistro & Bar, Grev Turegatan 15 Dnr: 9.5-09562/2018

§25 Åtgärd mot Embarr Hornsgatan AB - Kloster D Pub&Bar, Hornsgatan 84 Dnr: 9.5-05992/2018

§26 Åtgärd mot Skandinaviska Tågrestauranger AB - Blå Tåget, Trafikservering järnväg Göteborg - Uppsala Dnr: 9.5-10537/2018

§27 Åtgärd mot Comus AB - Romri, Beata Sparres gränd 3 Dnr: 9.5-09843/2017

§28 Åtgärd mot Florinio AB - Tell Us Bar och Kök, Tellusgången 9 Dnr: 9.5-08764/2018

§29 Åtgärd mot BHF Restaurang AB - Bistro Humlehof, Folkungagatan 128 Dnr: 9.5-09961/2018

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2018-11-01 ­ 2018-11-30

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2018-11-01- 2018-11-30 Utskottet beslutade att lägga anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§33 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten