Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2019-01-15

Sammanträde 2019-01-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Ansökan om serveringstillstånd i Panini Humlegårdsgatan, Humlegårdsgatan 20

Dnr: 9.1-04597/2018 Handl: EJo

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang My Futurefood Söderhallarna, Medborgarplatsen 3

Dnr: 9.1-10071/2018 Handl: EJo

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kaffe Express Colombia, Hökarängsplan 5

Dnr: 9.1-10746/2018 Handl: JAl

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tolv Stockholm

Dnr: 9.1-10332/2017 Handl: EJo

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Panini Drottninggatan, Drottninggatan 2

Dnr: 9.1-04598/2018 Handl: EJo

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söder Pizzera, Björngårdsgatan 13

Dnr: 9.1-08996/2018 Handl: PNy

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Benjis AK, Kungsholmsgatan 11

Dnr: 9.1-10531/2018 Handl: ELa

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Viet Pho, Lugnets Allé 80

Dnr: 9.1-05613/2018 Handl: KKe

13 Ansökan om serveringstillstånd i Lagan Indisk Restaurang, Hantverkargatan 65

Dnr: 9.1-09239/2018 Handl: JSE

14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang International, Norrlandsgatan 23, Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.1-10913/2018 Handl: KKe

15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Estelle, Sveavägen 36

Dnr: 9.3-10688/2018 Handl: ELa

16 Åtgärd mot Samhällsvetenskapliga Föreningen - Bojan S

Dnr: 9.5-10442/2018 Handl: CHa

17 Åtgärd mot P.A.O. i Stockholm AB - Café Creme

Dnr: 9.5-09600/2018 Handl: ELa

18 Åtgärd mot La Isla AB - La Isla

Dnr: 9.5-10751/2018 Handl: JLi, KNy,

Anmälan och information

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2018-12-01 - 2018-12-11

20 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (4 st.)

21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten (2 st.)

22 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen (1 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Panini Humlegårdsgatan - Panini Aktiebolag - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-4597/2018 (9.1-04597/2018)

§6 My Futurefood Söderhallarna - Taste festivals i Stockholm AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-10071/2018 (9.1-10071/2018)

§7 Kaffe Express Colombia - Kaffe Express Colombia AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-10746/2018 (9.1-10746/2018)

§8 Tolv Stockholm (gemensam serveringsyta) - Stockholm Super Dome AB - Gemensam serveringsyta Dnr: 9.1.1-10332/2017 (9.1-10332/2017)

§9 Panini Drottninggatan (Pan-13) - Panini Aktiebolag - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-4598/2018 (9.1-04598/2018)

§10 Söder Pizzeria - I.K.B. Söder Pizzeria Handelsbolag - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-8996/2017 (9.1-08996/2017)

§11 Benjis AK - Arbetskamraterna Stockholm AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-10531/2018 (9.1-10531/2018)

§12 Hörnet Restaurang och Cafe - Gia Han AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-05613/2018 (9.1-05613/2018)

§13 LAGAN Indisk Restaurang - DHAKA Restaurang AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-9239/2018 (9.1-09239/2018)

§14 International - Same Restaurang AB - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.3.3-10913/2018 (9.1-10913/2018)

§15 Estelle - Singh Sveavägen AB - Stadigvarande ändring av serveringstid (05-tid) Dnr: 9.3.3-10688/2018 (9.3 -10688/2018)

§16 Åtgärd mot Samhällsvetenskapliga Föreningen ­ Bojan -S Dnr: 9.4.2-10442/2018 (9.5-10442/2018)

§17 Åtgärd mot P.A.O i Stockholm Ab ­ Café Creme Dnr: 9.4.2-9600/2018 (9.5-09600/2018)

§18 Åtgärd mot La Isla AB ­ La Isla Dnr: 9.4.2-10751/2018 (9.5-10751/2018)

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2018-12-01 ­ 2018-12-11

§20 Domar/Beslut/Protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§21 Domar/Beslut/Protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§22 Domar/Beslut/Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm

§23 Domar/Beslut/Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm