Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2019-09-10

Sammanträde 2019-09-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Fred - Vurma AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-11983/2018 Handl: MZa

6 Deli Magasinet - Myten AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5829/2019 Handl: MWa

7 Kungsholmens Vinbar - Kungsholmens Vinbar AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5219/2019 Handl: MBr

8 BM Grill - Ganbold Manaljav - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5550/2019 Handl: JSE

9 Lo Meros - Yeko AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5103/2019 Handl: JAl

10 Thai Fast Food - Empire Gourmet AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5561/2019 Handl: JSE

11 Hotel At Six - Hotel At Six Aktiebolag - Stadigvarande ändring på delegation - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-6521/2019 Handl: EJo

12 Saigon Stories - BANOI AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6072/2019 Handl: MZa

13 Blanche Creperie - Kreatika AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-3810/2019 Handl: KKe

14 Due Fratelli - Restaurang Framgång AB-Ingripande

Dnr: 9.4.2-5444/2019 Handl: KKe

15 Döden i grytan - Hovsnibben AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10403/2018 Handl: MWa

Anmälan och information

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-08-01 – 2019-08-31

17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-08-01 – 2019-08-31

18 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (3 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Fred - Vurma AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-11983/2018

§6 Deli Magasinet - Myten AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-5829/2019

§7 Kungsholmens Vinbar - Kungsholmens Vinbar AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-5219/2019

§8 BM Grill - Ganbold Manaljav - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-5550/2019

§9 Lo Meros - Yeko AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-5103/2019

§10 Thai Fast Food - Empire Gourmet AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1- 5561/2019

§11 Hotel At Six - Hotel At Six Aktiebolag - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.3.2-6521/2019

§12 Saigon Stories - BANOI AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-6072/2019

§13 Blanche Creperie - Kreatika AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-3810/2019

§14 Due Fratelli - Restaurang Framgång AB - Ingripande Dnr: 9.4.2- 5444/2019

§15 Döden i grytan - Hovsnibben AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-10403/2018

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-08-01—2019-08-31

§17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-08-01- 2019-08-31

§18 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm