Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2019-12-10

Sammanträde 2019-12-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Även denna gång är dagordning uppdelad enligt följande.

Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.

Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.

Sist Anmälan, domar och information alkohol, domar även tobak.

Ärenden för behandling , Alkohollagen

5 Gigafood - Gigafood Sweden AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3618/2019 Handl: MBr

6 Gigafood (Tillredningskök) - Gigafood Sweden AB - Nytt tillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-9789/2019 Handl: MBr

7 NK POSITANO - Borasco AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-7223/2019 Handl: FKh

8 Hotel Gamla Stan - Hotell Gamla Stan Stockholm AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3774/2019 Handl: MBr

9 DC Food & Beverage - DC Food & Beverage AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8241/2019 Handl: FKh

10 Il Bicchiere Grande - Il Bicchiere AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-7706/2019 Handl: MZa

11 Sultan Cafe&Bar - Sultan Sverige AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3202/2019 Handl: OJa

13 Valentino Italiano - Restaurang Georgino AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6957/2019 Handl: CHa

14 Filmhusets Bar & Bistro - Fyra Tokers AB - Stadigvarande ändring till TU -Utökad tid

Dnr: 9.3.2-8562/2019 Handl: JAl

15 Umgänget - NewLife Entertainment AB - Stadigvarande ändring av serveringstid

16 Sturehof - Sturehof AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-8282/2019 Handl: OJa

17 Slaktkyrkan - Hops & Hogs AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-4904/2019 Handl: CHa

18 Kina Bambu - Heng Xian Mat AB-Ingripande

Dnr: 9.4.2-4311/2019 Handl: PNy

19 Restaurang JK (Restaurang Pinnar) - Sam-Ant restaurang AB (JK Indisk Restaurang AB) - Ingripande

Dnr: 9.4.2-4261/2018 Handl: ELa

20 McGregor Sportsbar (The Old Frog) - McGregor Sportsbar AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-5845/2019 Handl: KNy JLi

Ärenden för behandling , Tobakslagen

21 Ärendet utgick innan sammanträdet.

Dnr: 10.1.1-7058/2019 Handl: SLu

22 Laheeb Mezel - Mary Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8441/2019 Handl: LKa

23 Direkten Akalla press - AkallaPress Kommanditbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6501/2019 Handl: JCa

24 Violens Tobak - Inledning Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6940/2019 Handl: JCa

25 ICA Nära Roslagstull - Taste of ICE AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6662/2019 Handl: JCa

26 Globen mini livs - J.J service butik Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6855/2019 Handl: SLu

27 Billy och Antes spel och tobak - Billy & Antes Spel och tobak Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-7251/2019 Handl: SLu

28 Livs Nazal - Livs Nazal - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9359/2019 Handl: SLu

Anmälan och information

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-10-29 – 2019-11-30.

30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-10-29 – 2019-11-30.

31 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (3 st.)

32 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen (1 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Gigafood - Gigafood Sweden AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Gigafood (Tillredningskök) - Gigafood Sweden AB - Nytt serveringstillstånd - Catering

§7 NK POSITANO - Borasco AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Hotel Gamla Stan - Hotell Gamla Stan Stockholm AB - Nytt serveringstillstånd

§9 DC Food & Beverage - DC Food & Beverage AB - Nytt serveringstillstånd

§10 Il Bicchiere Grande - Il Bicchiere AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Sultan Cafe&Bar - Sultan Sverige AB - Nytt serveringstillstånd

§12 Valentino Italiano - Restaurang Georgino AB - Nytt serveringstillstånd

§13 Filmhusets Bar & Bistro - Fyra Tokers AB - Utökad tid

§14 Umgänget - NewLife Entertainment AB - Stadigvarande ändring av serveringstid

§15 Sturehof - Sturehof AB - Ingripande

§16 Slaktkyrkan - Hops & Hogs AB - Ingripande

§17 Kina Bambu - Heng Xian Mat AB - Ingripande

§18 Restaurang JK (Pinnar) – Samt-Ant Restaurang AB - Ingripande

§19 Mc Gregor Sportbar - McGregor Sportsbar AB - Ingripande

§20 Laheeb Mezel - Mary Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

§21 Direkten Akalla press - AkallaPress Kommanditbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

§22 Violens Tobak - Inledning Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

§23 ICA Nära Roslagstull - Taste of ICE AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§24 Globen mini livs - J.J service butik Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

§25 Billy och Antes spel och tobak - Billy&Antes Spel och tobak Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

§26 Livs Nazal - Livs Nazal - Nytt detaljhandelstillstånd

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-10-29—2019-11-30

§28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-10-29—2019-11-30

§29 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm 3 beslut från förvaltningsrätten anmäldes.

§30 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta