Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2020-01-15

Sammanträde 2020-01-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.

Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.

Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.

Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Sjödins - Gärdets Fisk & Deli AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6765/2019 Handl: EJo

6 Daily's Cafe & Bistro - Café Toasty AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6362/2019 Handl: EJo

7 Tribe Pizza - AEMM AB - Nytt tillstånd

8 Deli Bruschetta - Stockholms Buregdjinica Handelsbolag - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-4103/2019 Handl: ELa

9 Pepes Restaurang & Pizzeria - Tengri AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3171/2019 Handl: MBr

10 Systrarna Andersson - Kaffehuset Lilius & Co AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3108/2019 Handl: OJa

11 Ong Vietnam - AB Pho & Bun - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6499/2019 Handl: MBr

12 Eatery Kista Gate - Eatery Sverige AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-9133/2019 Handl: AEr

13 800 grader pizza på Södermalm - 800 grader pizza på Södermalm AB -

Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-9727/2019 Handl: EJo

14 Nytt tillstånd - Bagel Deli - Milad Kiosk Aktiebolag

15 Fållan - Huset på Berget AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8037/2019 Handl: AEr

16 Södra Teatern - Södra Teatern Aktiebolag - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-7607/2019 Handl: OJa

17 Eggs Inc. Regeringsgatan, Eggs Included Stores AB- Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8023/2019 Handl: MOn

18 Harry B James Kungsträdgården - Restaurang/Café Kungsträdgården AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-3265/2019 Handl: ELa

19 Theodora - Lilla Theodoras AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10031/2019 Handl: ELa

20 Kelly´s Bar - F Georgos Restaurang AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10030/2019 Handl: ELa

21 Dubliner (Holländargatan) - The Auld Dub AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10029/2019 Handl: ELa

22 Dovas Hornsgatan 90 - TC Restaurang AB-Ingripande

Dnr: 9.4.2-5499/2019 Handl: ELa

23 Pane Vino - Nära vänner AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-4561/2019 Handl: Oja

24 Dahlströms - Dahlströms Livs AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6979/2019 Handl: JCa

Anmälan och information

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-12-01 – 2019-12-31.

26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-12-01 – 2019-12-31.

27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (7 st.)

28 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm (4 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Sjödins - Gärdets Fisk & Deli AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Daily's Cafe & Bistro - Café Toasty AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Tribe Pizza - AEMM AB - Nytt serveringstillstånd Handelsbolag - Nytt serveringstillstånd

§8 Deli Bruschetta - Stockholms Buregdjinica Handelsbolag - Nytt serveringstillstånd

§9 Pepes Restaurang & Pizzeria - Tengri AB - Nytt serveringstillstånd

§10 Systrarna Andersson - Kaffehuset Lilius & Co AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Ong Vietnam - AB Pho & Bun - Nytt serveringstillstånd

§12 Eatery Kista Gate - Eatery Sverige AB - Nytt serveringstillstånd

§13 800 grader pizza på Södermalm - 800 grader pizza på Södermalm AB - Nytt serveringstillstånd

§14 Bagel Deli - Milad Kiosk Aktiebolag -Nytt serveringstillstånd

§15 Fållan - Huset på Berget AB - Nytt serveringstillstånd

§16 Södra Teatern - Södra Teatern Aktiebolag - Omprövning efter prövotid

§17 Eggs Inc. Regeringsgatan, Eggs Included Stores AB - Nytt serveringstillstånd

§18 Harry B James Kungsträdgården - Restaurang/Café Kungsträdgården AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-3265/2019

§19 Theodora - Lilla Theodoras AB - Ingripande

§20 Kelly´s Bar - F Georgos Restaurang AB - Ingripande

§21 Dubliner (Holländargatan) - The Auld Dub AB - Ingripande

§22 Dovas Hornsgatan 90 - TC Restaurang AB - Ingripande

§23 Pane Vino - Nära vänner AB - Ingripande

§24 Dahlströms - Dahlströms Livs AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-12-31—2019-12-31

§26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-12-01---2019-12-31

§27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§28 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm