Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2020-03-11

Sammanträde 2020-03-11

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Handpicked Wines Sweden AB - Handpicked Wines Sweden AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-9523/2019 Handl: JSE

6 Mera.Richard - Richard Söderberg - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10906/2019 Handl: EJo

7 Esso Italian Bistro - Ninos Esso - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10714/2019 Handl: JAl

8 Lisa Elmqvist Restaurang - Lisa Elmqvist Fiskaffär Aktiebolag - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10370/2019 Handl: EJo

9 Arla Unika - Arla Foods AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-9780/2019 Handl: EJo

10 M Seger Eftr. (Östermalms Saluhall) - Svensk Kötthandel AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-193/2020 Handl: EJo

11 Omaka - Omaka AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8980/2019 Handl: EJo

12 Omaka (Tillredningskök) - Omaka AB - Nytt tillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-8982/2019 Handl: EJo

13 Martin & Servera Restauranghandel AB (Tillredningskök) - Martin Brag AB - Nytt tillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-191/2020 Handl: LNo

14 ART Café (NK Saluhall) - Bakery på Hamngatan AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-294/2020 Handl: FKh

15 Chandani - Chandani Stockholm AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10777/2019 Handl: EJo

16 Mälaren - Red Boat AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10810/2018 Handl: OJa

17 Meadna Restaurant & Bar - Meadna Restaurang Handelsbolag - Ingripande

Dnr: 9.4.2-2954/2020 Handl: OJa

18 Enzo's/Colosseum/Club Backdoor - Fars Förortsrestauranger AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-9505/2019 Handl: OJa

Ärenden för behandling Tobak

19 Mini Mart - Mini Mart Kista AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-10228/2019 Handl: ANa

20 Tonis Livs - Antoine Livs AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8439/2019 Handl: LKa

21 Södermalmstobak - Södermalms Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8236/2019 Handl: SBo

22 Denifl Tobak & Souvenir - DENIFL TOBAK OCH SOUVENIR - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8303/2019 Handl: SBo

23 Livs & Sånt Johan - Livs&Sånt Johan - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9588/2019 Handl: ANa

Anmälan och information

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2020-02-01 – 2020-02-29

25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2020-02-01 – 2020-02-29

26 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Handpicked Wines Sweden AB - Handpicked Wines Sweden AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Mera.Richard - Richard Söderberg - Nytt serveringstillstånd

§7 Esso Italian Bistro - Ninos Esso - Nytt serveringstillstånd

§8 Lisa Elmqvist Restaurang - Lisa Elmqvist Fiskaffär Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

§9 Arla Unika - Arla Foods AB - Nytt serveringstillstånd

§10 M Seger Eftr. (Östermalms Saluhall) - Svensk Kötthandel AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Omaka - Omaka AB - Nytt serveringstillstånd

§12 Omaka (Tillredningskök) - Omaka AB - Nytt serveringstillstånd - Catering

§13 Martin & Servera Restauranghandel AB (Tillredningskök) - Martin Brag AB - Nytt serveringstillstånd - Catering

§14 ART Café (NK Saluhall) - Bakery på Hamngatan AB - Nytt serveringstillstånd

§15 Chandani - Chandani Stockholm AB - Nytt serveringstillstånd

§16 Mälaren - Red Boat AB - Ingripande

§17 Meadna Restaurant & Bar - Meadna Restaurang Handelsbolag - Ingripande

§18 Enzo's/Colosseum/Club Backdoor - Fars Förortsrestauranger AB- Ingripande

§19 Mini Mart - Mini Mart Kista AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§20 Tonis Livs - Antoine Livs AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§21 Södermalmstobak - Södermalms Tobak - Nytt detaljhandelstillstånd

§22 Denifl Tobak & Souvenir - DENIFL TOBAK OCH SOUVENIR - Nytt detaljhandelstillstånd

§23 Livs & Sånt Johan - Livs&Sånt Johan - Nytt detaljhandelstillstånd

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2020-02-01 - 2020-02-29

§25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2020-02-01 - 2020-02-29

§26 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§28 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§29 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen