Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Munkforsplan 33, 8 tr, lokal: Utsikten

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande. Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol. Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak. Sist Anmälan, domar och information.

5 Berghs Café - Berghs School of Communication AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6878/2020 Handl: JAl

6 Bastard Burgers Alvik - Streetfood i Uppsala AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-104/2021 Handl: AEr

7 Taverna Lievito - Tamran AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-7146/2020 Handl: AKs

8 Fjällgatans Kaffestuga - Fjällgatans Kaffestuga Aktiebolag - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6383/2020 Handl: AEr

9 Brillo Pizza Liljeholmstorget - Brillo Pizza - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8325/2020 Handl: AEr

10 Zinkentältet Ringvägen - Bajen Bandy AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8185/2019 Handl: OJa

11 Café Opera/Operakällaren/End - Aktiebolaget Operakällaren- Ingripande

Dnr: 9.4.2-10408/2019 Handl: JAl

12 Angelos Bar - Milad & Angelo Bar & Kök AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7948/2020 Handl: FKh

13 Thai Bambu- Ying Yai Thaimat AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-7137/2020 Handl: LNo

14 Tavaz Kiosk - JAMAL SALEH RAFIK - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-10028/2019 Handl: MTo

15 Partihandel - KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag - Nytt partihandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9095/2019 Handl: FSt

16 Tobaksaffär Gärdet - Tobaksaffär i Gärdet - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9514/2019 Handl: FSt

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2021-02-01 - 2021-02-28.

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 2021-02-01 - 2021-02-28.

19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2021-02-01 - 2021-02-28.

20 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

21 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

22 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Berghs Café - Berghs School of Communication AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Bastard Burgers Alvik - Streetfood i Uppsala AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Taverna Lievito - Tamran AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Fjällgatans Kaffestuga - Fjällgatans Kaffestuga Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

§9 Brillo Pizza Liljeholmstorget - Brillo Pizza - Nytt serveringstillstånd

§10 Zinkentältet Ringvägen - Bajen Bandy AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Café Opera/Operakällaren/End - Aktiebolaget Operakällaren - Ingripande

§12 Angelos Bar - Milad & Angelo Bar & Kök AB - Ingripande

§13 Thai Bambu- Ying Yai Thaimat AB- Ingripande

§14 Tavaz Kiosk - JAMAL SALEH RAFIK - Nytt detaljhandelstillstånd

§15 Partihandel - KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag - Nytt partihandelstillstånd

§16 Tobaksaffär Gärdet - Tobaksaffär i Gärdet - Nytt detaljhandelstillstånd

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2021-02-01 - 2021-02- 28.

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 2021-02-01 - 2021-02-28.

§19 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2021-02-01 - 2021-02-28.

§20 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§21 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§22 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen