Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2022-01-12

Sammanträde 2022-01-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak. Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Nybroe Hötorgshallen - Nybroe Smörrebröd AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7685/2021
Handl: Anna Ocklind

6 Animo - Animo Restaurant AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5956/2021
Handl: Sivan Shaya

7 NK Androuets Ostrestaurang - AOC Import City AB - Nytt serveringtillstånd

Dnr: 9.1.1-7035/2021
Handl: Michel Zarkov

8 Tengu - Tengu AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7286/2021
Handl: Lena Nordlöf

9 Suris Street Food- Suris Street Food AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6233/2021
Handl: Lena Nordlöf

10 Engelbrekts Cafe & Deli - SCK konditori AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6231/2021
Handl: Erik Johansson

11 Jan Bertil - MJG Restauranger i Norden AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7090/2021
Handl: Lena Nordlöf

12 Jesses Krog - Jesses Krog AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7287/2021
Handl: Erik Johansson

13 Gazza - SONS OF FLOUR AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7450/2021
Handl:Jasmina Alfredsson

Ärenden för behandling

14 Il Marchese - Flying lunchbox Sweden AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7501/2021
Handl: Maria Brändström

15 La Tentazione - Rager Rebandi AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-4583/2021
Handl: Kristofer Pasquier

Ärenden för behandling, Tobak

16 Safa Livs - Shaimaa Fathallah Hamdallah - Ägarskifte Detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.2-4703/2021
Handl: Linea Karlsson

17 Mariam Video - Mariam Video - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-10080/2019
Handl: Marijana Tobdzic

18 Solberga Tobak - Omar Al-Samarrei - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8158/2020
Handl: Marijana Tobdzic

19 Partihandel - Sam Gross Stockholm AB - Nytt partihandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8625/2019
Handl: Fredrik Strand

20 Gsundaplan Livs & Tobak - Gesundaplan livs och tobak - Nytt Detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8525/2019
Handl: Fredrik Strand

Anmälan och information

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2021-12-012021-12-31

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 202112-01-2021-12-31

23 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2021-12-01-2021-12-31

24 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

25 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

26 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen