Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2022-08-17

Sammanträde 2022-08-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 chill texmex - Ge&Ma AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-157/2022
Handl: Jasmina Alfredsson

6 Ikea svenska försäljning Ab - Ikea Svenska Försäljnings Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-823/2022
Handl: Oskar Jakobsson

7 Thelins Kungsgatan - D & E Konditori AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4298/2022
Handl: Jasmina Alfredsson

8 Aptitens Hörna - Ica Supermarket Aptiten - Jessica Livs AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7959/2021
Handl: Erik Johansson

9 Secret Experience - Secret Experience AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-637/2022
Handl: Anna Ocklind

10 Terminalen Bar & Kök - Kollektivet Livet Bar & Kök AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4855/2022
Handl: Anna Ksiazek

11 Bröd & Salt - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4517/2022
Handl: Oskar Jakobsson

12 Håll Struten - Svängen Runmarö AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7158/2021
Handl: Michel Zarkov

13 Grand Café/Grand Hotel - Aktiebolaget Nya Grand Hotel - Nytt serveringstillstånd - Uteservering

Dnr: 9.1.1-4852/2022
Handl: Jasmina Alfredsson

14 Phil's Stadshagen - Phil's Burger AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4849/2022
Handl: Anna Ksiazek

15 Phil´s Sergel - Phil's Burger AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-1217/2022
Handl: Anna Ksiazek

16 Riksbyggens Gästmatsal - AWe Kungsbron AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-883/2022
Handl: Emelie Lach

17 Restaurang Nook - CCAJ Restaurang AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4555/2022
Handl: Sivan Shaya

18 Golden Kitchen AB - Golden Kitchen AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4746/2022
Handl: Anna Ocklind

19 Monster Chicken - vanqin AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5486/2022
Handl: Anna Ocklind

20 Brödernas Kista - Brödernas Kista AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-7019/2021
Handl: Lena Nordlöf

21 Brödernas Bromma - Brödernas Bromma AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6563/2021
Handl: Lena Nordlöf

22 Brödernas Telefonplan - Brödernas Telefonplan AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4486/2022
Handl: Lena Nordlöf

23 Restaurang Bistro Telefonplan - Seaside Telefonplan AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4515/2022
Handl: Lena Nordlöf

24 Hanks Cafe - Alenus AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4119/2022
Handl: Pia Nyström

25 Voodoo Room - Voodoo Room AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-1067/2022
Handl: Lena Nordlöf

26 Restaurant Persona - Arcane Group AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-3910/2022
Handl: Michel Zarkov

27 Mästarnas Mat & Vin - Halit Göker - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-3721/2022
Handl: Michel Zarkov

28 T.G.I. Friday's Kungsträdgården - American Bistro Sweden Aktiebolag - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-4023/2022
Handl: Anna Ocklind

29 Mr French - Brasserie by the Sea AB - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-4503/2022
Handl: Erik Johansson

30 Catarina - Handelsbolaget Nervina-Rebecca - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7841/2020
Handl: Sivan Shaya

31 Miss Goa - Miss Goa AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-116/2021
Handl: Sivan Shaya

Ärenden för behandling Tobak

32 Farsta Orient Livs - Farstagross - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9578/2019
Handl: Marijana Tobdzic

33 Rix Mix - SWEDBD AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9306/2019
Handl: Fredrik Strand

Ärenden för behandling

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-06-01-2022-07-31

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2022-06-01-2022-07-31

36 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-06-01-2022-07-31

Ärenden för behandling

37 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

38 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

39 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 chill texmex - Ge&Ma AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Ikea svenska försäljning Ab - Ikea Svenska Försäljnings Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

§7 Thelins Kungsgatan - D & E Konditori AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Aptitens Hörna - Ica Supermarket Aptiten - Jessica Livs AB - Nytt serveringstillstånd

§9 Secret Experience - Secret Experience AB - Nytt serveringstillstånd

§10 Terminalen Bar & Kök - Kollektivet Livet Bar & Kök AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Bröd & Salt - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

§12 Håll Struten - Svängen Runmarö AB - Nytt serveringstillstånd

§13 Grand Café/Grand Hotel - Aktiebolaget Nya Grand Hotel - Nytt serveringstillstånd - Uteservering

§14 Phil's Stadshagen - Phil's Burger AB - Nytt serveringstillstånd

§15 Phil´s Sergel - Phil's Burger AB - Nytt serveringstillstånd

§16 Riksbyggens Gästmatsal - AWe Kungsbron AB - Nytt serveringstillstånd

§17 Restaurang Nook - CCAJ Restaurang AB - Nytt serveringstillstånd

§18 Golden Kitchen AB - Golden Kitchen AB - Nytt serveringstillstånd

§19 Monster Chicken - vanqin AB - Nytt serveringstillstånd

§20 Brödernas Kista - Brödernas Kista AB - Nytt serveringstillstånd

§21 Brödernas Bromma - Brödernas Bromma AB - Nytt serveringstillstånd

§22 Brödernas Telefonplan - Brödernas Telefonplan AB - Nytt serveringstillstånd

§23 Restaurang Bistro Telefonplan - Seaside Telefonplan AB - Nytt serveringstillstånd

§24 Hanks Cafe - Alenus AB - Nytt serveringstillstånd

§25 Voodoo Room - Voodoo Room AB - Nytt serveringstillstånd

§26 Restaurant Persona - Arcane Group AB - Nytt serveringstillstånd

§27 Mästarnas Mat & Vin - Halit Göker - Nytt serveringstillstånd

§28 T.G.I. Friday's Kungsträdgården - American Bistro Sweden Aktiebolag - Stadigvarande ändring till TU

§29 Mr French - Brasserie by the Sea AB - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

§30 Catarina - Handelsbolaget Nervina-Rebecca - Ingripande

§31 Miss Goa - Miss Goa AB - Ingripande

§32 Farsta Orient Livs - Farstagross - Nytt detaljhandelstillstånd

§33 Rix Mix - SWEDBD AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-06-01-2022-07-31

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2022-06-01-2022-07-31

§36 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-06-01-2022-07-31

§37 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§38 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§39 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen