Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2022-12-07

Sammanträde 2022-12-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Restaurang Dignity - AB Dignity Coffee & Food - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5366/2022
Handl: Angelica Sharma

6 Café Gränden - Södermalms Gränden AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8659/2022
Handl: Jasmina Alfredsson

7 Allhuset/Lantis, Sthlm Universitet - Compass Group AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8668/2022
Handl: Lena Nordlöf

8 Café Confetti - Confetti Gelato AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6215/2022
Handl: Pia Nyström

9 The place - Restaurang Olivais SUL Aktiebolag - Nytt stadigvarande serveringstillstånd till TU

Dnr: 9.1.1-9729/2021
Handl: Anna Ocklind

10 Spigamadre/Årsta Kvarn - Spigamadre - Nytt Stadigvarande serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4806/2022
Handl: Pia Nyström

11 La Perla Omnio - Festivus Rörstrandsgatan 18 AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5269/2022
Handl: Anna Erneberg

12 Mille Gusti - FBW AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-1191/2022
Handl: Anna Ocklind

13 Lion Bar Sveavägen 74 - LB Gruppen AB - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-9141/2022
Handl: Sivan Shaya

14 Caliente - Capital Hotel at Old Town AB - Stadigvarande ändring på delegation - Utökad yta, namnändring och utökad serveringstid efter 01:00

Dnr: 9.3.2-8880/2022
Handl: Disa Chrapkowska

15 Kristall - Cristal Invest AB - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-7527/2022
Handl: Erik Johansson

16 Manga/Sushikungen - Nemomanga Sushi AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4272/2022
Handl: Pia Nyström

17 Japanska Sushigalleriet - Japanska Sushigalleriet AB - Nytt stadigvarande severingstillstånd

Dnr: 9.1.1-8500/2022
Handl: Angelica Sharma

18 Vår Pizza Västertorp - VP Västertorp Handelsbolag - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7510/2022
Handl: Anna Erneberg

19 SPACE - SPACE - Contemporary Digital Culture - Stadigvarande ändringtill TU - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-8859/2022
Handl: Erik Johansson

20 Norwegian Air - Norwegian Air Sweden AOC AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-3938/2022
Handl: Jasmina Alfredsson

21 Chicha 08 Ingenjörsvägen - Chicha 08 AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-297/2022
Handl: Oskar Jakobsson

Ärenden för behandling, Tobak

22 Lidl Vanadis - LIDL Sverige Kommanditbolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-4201/2022
Handl: Johan Camber

23 Lidl Liljeholmen - LIDL Sverige Kommanditbolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-4204/2022
Handl: Johan Camber

24 Restaurangerna Solvalla - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-6184/2022
Handl: Fredrik Strand

25 Casino Cosmopol - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-6186/2022
Handl: Fredrik Strand

26 Sever Inn - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-393/2022
Handl: Fredrik Strand

27 Southside - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-6540/2022
Handl: Fredrik Strand

28 Snookerhallen - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-391/2022
Handl: Fredrik Strand

29 Sjätte tunnan - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-385/2022
Handl: Fredrik Strand

30 Slaktkyrkan - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-392/2022
Handl: Fredrik Strand

31 Söderhallen Biljard - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-388/2022
Handl: Fredrik Strand

32 Gröna Lund - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-394/2022
Handl: Fredrik Strand

33 Lokal & Lemon Bar - Svenska Cityped Försäljnings Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 10.4.2-387/2022
Handl: Fredrik Strand

34 580 Alloffice Bromma - Alloffice Nordic AB - Ägarskifte detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.2-6836/2022
Handl: Johan Camber

35 Bonbon Bromma AB - Bonbon Bromma AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9360/2019
Handl: Marijana Tobdzic

36 Abrahamsbergsvideo - Abrahamsbergs Video Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9361/2019
Handl: Marijana Tobdzic

37 Gott Token - AWS Tobak AB - Ingripande

Dnr: 10.4.2-3304/2021
Handl: Johan Camber

Ärenden för behandling

38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-11-01-2022-11-30

39 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2022-11-01-2022-11-30

40 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-11-01-2022-11-30

41 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

42 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

43 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen