Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2023-08-16

Sammanträde 2023-08-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

4:b Förslag på rutin gällande besök på Tillståndsutskottets sammanträden

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Vinterträdgården - BG Gastronomisk Catering AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9737/2022
Handl: Michel Zarkov

6 Noli Delikatess - Noli Delikatess AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7606/2022
Handl: Michel Zarkov

7 Haqet - N & T Restaurang AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5166/2023
Handl: Kristofer Pasquier

8 Café Mito - Kaffe Farsta AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5021/2023
Handl: Lena Nordlöf

9 Piatto Fresco Årstaberg - Love Italy AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4919/2023
Handl: Lena Nordlöf

10 Tokyo Sushi - Tokyo Thmey AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4574/2023
Handl: Anahita Shiri

11 The Node - Superellipesen AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4266/2023
Handl: Erik Johansson

12 Mersmak Enskede (Tillredningskök) - NR drift AB - Nytt serveringstillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-7550/2023
Handl: Anna Erneberg

13 OMA STHLM - OMA STHLM AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5137/2023
Handl: Maria Brändström

14 Bottle Shop Food & Loundry - UGN Restaurangkoncept AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9776/2022
Handl: Kristofer Pasquier

15 Bruno Korvbar - Östermalms Korvspecialist AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4342/2023
Handl: Pia Nyström

16 Bröd & Salt (Vasastan) - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-10314/2022
Handl: Anna Ksiazek

17 Cafe Vurma - Rozta AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5167/2023
Handl: Anna Ksiazek

18 Mersmak Enskede - NR drift AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5980/2023
Handl: Michel Zarkov

19 FAVO- Claro Management AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5977/2023
Handl: Anna Ksiazek

20 Bar Schiacciata - Schiacciata AB - Nytt stadigvarande serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5193/2023
Handl: Anna Ksiazek

21 crum heaven - Jacob Issa Caffe AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9468/2022
Handl: Anna Ksiazek

22 Bröd & Salt (Skeppsbron) - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-3540/2023
Handl: Anna Ksiazek

23 Sasa Vinbar - Konoba AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-3880/2023
Handl: Maria Brändström

24 Nordish - Nordish and Friends AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4546/2023
Handl: Kristofer Pasquier

25 Arkitekturskolan - Arkitektursektionen THS - Stadigvarande ändring till TU - Utökad tid

Dnr: 9.3.2-10998/2022
Handl: Anna Erneberg

26 Tolvan (12:an) vid THS:s Elektrosektion - Konglig Elektrosektionen, THS - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-10942/2022
Handl: Anna Erneberg

27 Restaurang Arnolds - Coquetel Social - Spy Bar - Laroy Restaurang Aktiebolag - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

Dnr: 9.3.2-6641/2023
Handl: Anahita Shiri

28 Terminalen Bar & Kök - Kollektivet Livet Bar & Kök AB - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-3390/2023
Handl: Anna Ksiazek

29 John Scotts Pub - Ipswich93 AB - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-4688/2023
Handl: Sivan Shaya

30 M/S Ambiance - Strand Rederi AB - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01.

Dnr: 9.3.2-6527/2023
Handl: Lena Nordlöf

31 Le Rouge - GAMLA STAN RESTAURANG DRIFT AB - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-3225/2023
Handl: Michel Zarkov

32 Waipo Stockholm / EAT Market - Waipo Stockholm AB - Stadigvarande ändring på delegation - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-4663/2023
Handl: Maria Brändström

33 Upp & Ner restaurang & bar - Nefilim - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

Dnr: 9.3.2-6837/2023
Handl: Anna Erneberg

34 Dhakaiya Restaurant & Bar - Holy Cow Restauranger AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-11011/2022
Handl: Lena Nordlöf

35 Skeppsbar - Skeppsbar i Stockholm AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10807/2022
Handl: Erik Johansson

36 Mc Larens - Bar Mclarens AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-3395/2023
Handl: Emmy Renberg

37 Cypern - Valhallagreken AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10799/2022
Handl: Anahita Shiri

38 Fröken Vandal - DOP AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-5057/2023
Handl: Emmy Renberg

39 Saigon Stories - BANOI AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-1049/2022
Handl: Sivan Shaya

40 Elicias Kiosk - ELICIAS KIOSK - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9460/2022
Handl: Marijana Tobdzic

41 Tobakshörnan - Pierre Oanes - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9276/2019
Handl: Fredrik Strand

42 Preem Bromma - Drivmedelsstation Preem AB - Ägarskifte detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.2-10881/2022
Handl: Merna Toma Lahdo

43 Snus Stocken - SnusStocken Sverige AB - Ingripande

Dnr: 10.4.2-10338/2022
Handl: Marijana Tobdzic

Ärenden för behandling

44 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2023-06-01-2023-07-31

45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2023-06-01-2023-07-31

46 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2023-06-01-2023-07-31

47 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

48 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

49 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§4:b Förslag på rutin gällande besök på Tillståndsutskottets sammanträden.

§5 Vinterträdgården - BG Gastronomisk Catering AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Noli Delikatess - Noli Delikatess AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Haqet - N & T Restaurang AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Café Mito - Kaffe Farsta AB - Nytt serveringstillstånd

§9 Piatto Fresco Årstaberg - Love Italy AB - Nytt serveringstillstånd

§10 Tokyo Sushi - Tokyo Thmey AB - Nytt serveringstillstånd

§11 The Node - Superellipesen AB - Nytt serveringstillstånd

§12 Mersmak Enskede (Tillredningskök) - NR drift AB - Nytt serveringstillstånd - Catering

§13 OMA STHLM - OMA STHLM AB - Nytt serveringstillstånd

§14 Bottle Shop Food & Loundry - UGN Restaurangkoncept AB - Nytt serveringstillstånd

§15 Brunos Korvbar - Östermalms Korvspecialist AB - Nytt serveringstillstånd

§16 Bröd & Salt (Vasastan) - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

§17 Cafe Vurma - Rozta AB - Nytt serveringstillstånd

§18 Mersmak Enskede - NR drift AB - Nytt serveringstillstånd

§19 FAVO- Claro Management AB - Nytt serveringstillstånd

§20 Bar Schiacciata - Schiacciata AB - Nytt stadigvarande serveringstillstånd

§21 crum heaven - Jacob Issa Caffe AB - Nytt serveringstillstånd

§22 Bröd & Salt (Skeppsbron) - Bröd & Salt Bageri AB - Nytt serveringstillstånd

§23 Sasa Vinbar - Konoba AB - Nytt serveringstillstånd

§24 Nordish - Nordish and Friends AB - Nytt serveringstillstånd

§25 Arkitekturskolan - Arkitektursektionen THS - Stadigvarande ändring till TU - Utökad tid

§26 Tolvan (12:an) vid THS:s Elektrosektion - Konglig Elektrosektionen, THS - Stadigvarande ändring till TU

§27 Restaurang Arnolds - Coquetel Social - Spy Bar - Laroy Restaurang Aktiebolag - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

§28 Terminalen Bar & Kök - Kollektivet Livet Bar & Kök AB - Stadigvarande ändring till TU

§29 John Scotts Pub - Ipswich93 AB - Stadigvarande ändring till TU

§30 M/S Ambiance - Strand Rederi AB - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

§31 Le Rouge - GAMLA STAN RESTAURANG DRIFT AB - Stadigvarande ändring till TU

§32 Waipo Stockholm / EAT Market - Waipo Stockholm AB - Stadigvarande ändring på delegation - Omprövning efter prövotid

§33 Upp & Ner restaurang & bar - Nefilim - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

§34 Dhakaiya Restaurant & Bar - Holy Cow Restauranger AB - Nytt serveringstillstånd

§35 Skeppsbar - Skeppsbar i Stockholm AB - Ingripande

§36 Mc Larens - Bar Mclarens AB - Ingripande

§37 Cypern - Valhallagreken AB - Ingripande

§38 Fröken Vandal - DOP AB- Ingripande

§39 Saigon Stories - BANOI AB - Ingripande

§40 Elicias Kiosk - ELICIAS KIOSK - Nytt detaljhandelstillstånd

§41 Tobakshörnan - Pierre Oanes - Nytt detaljhandelstillstånd

§42 Preem Bromma - Drivmedelsstation Preem AB - Ägarskifte detaljhandelstillstånd

§43 Snus Stocken - SnusStocken Sverige AB - Ingripande

§44 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2023-06-01-2023-07-31

§45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2023-06-01-2023-07-31

§46 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2023-06-01-2023-07-31

§47 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§48 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§49 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen