Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2023-11-08

Sammanträde 2023-11-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

4:b Övriga frågor "TU:s mötestider 2024"

17 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 21 aug,
18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Indian lounge - ART SUSHI AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6844/2023
Handl: Anna Erneberg

6 Convendum - Convendum Stockholm City AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7172/2023
Handl: Anahita Shiri

7 Botica - The Whole Fish AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6816/2022
Handl: Anna Erneberg

8 Monet's Garden - Carotte Food & Event AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9427/2023
Handl: Maria Brändström

9 Torget (Skansen) - Carotte Food & Event AB - Nytt serveringstillstånd (tillfälligt) - 2023-10-24 -- 2024-01-28

Dnr: 9.1.1-9433/2023
Handl: Maria Brändström

10 Pava (Tillredningskök) - Pava Gruppen AB - Nytt tillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-4380/2023
Handl: Erik Johansson

11 Janka Poke Bowl och sushi - TelTen Ab - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8143/2023
Handl: Sivan Shaya

12 Casa - Al Dente - Samantha Öberg AB - Nytt serveringtillstånd

Dnr: 9.1.1-8155/2023
Handl: Anna Ksiazek

13 Batteriet (Gemensam serveringsyta) - Kalyke AB - Nytt serveringstillstånd - Gemensam serveringsyta

Dnr: 9.1.1-8004/2023
Handl: Erik Johansson

14 Copacabana Restaurang & Bar - Copacabana Restaurang & Bar AB - Stadigvarande ändring till TU omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-5696/2023
Handl: Maria Brändström

15 O´Learys Hötorget - OBW One AB - Stadigvarande ändring till TU

Dnr: 9.3.2-3372/2023
Handl: Michel Zarkov

16 Brasserie Astoria - Tryffelgiraffen AB - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

Dnr: 9.3.2-7817/2023
Handl: Erik Johansson

17 Lilla Karachi Lilla Nygatan - Ever New Aktiebolag - Ingripande

Dnr: 9.4.2-317/2023
Handl: Anna Ksiazek

18 Restaurang Fabriken - Adulis Restaurang AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7798/2023
Handl: Michel Zarkov

19 Tbilisis Hörna - Jajo's Restaurang Handelsbolag - Ingripande

Dnr: 9.4.2-6053/2023
Handl: Oliver Zetterberg

20 Café Panorama - Aktiebolaget Café Panorama - Ingripande

Dnr: 9.4.2-6666/2023
Handl: Emmy Renberg

21 Brinkmanns Kök & Bar - Angedeli AB -Ingripande

Dnr: 9.4.2-9894/2023
Handl: Anna Erneberg

22 Oxid Bar/Rumble & Sway - Spox AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-10753/2022
Handl: Sivan Shaya

Ärenden för behandling, Tobak

23 Cigge Store - Eurobrands Distribution AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-7011/2023
Handl: Pramita Mahabob

24 FLO915 - Cigarrklubben CK Sverige AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-5630/2023
Handl: Merna Toma Lahdo

25 Tekniska kiosken - Bassam Hanouch - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6844/2022
Handl: Fredrik Strand

26 Direkten Annedal - RNM Investment Group AB - Ingripande

Dnr: 10.4.2-9182/2022
Handl: Anna Sjödin

Ärenden för behandling

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2023-10-01-2023-10-31

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2023-10-01-2023-10-31

29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2023-10-01-2023-10-31

30 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

31 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

32 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§4:b Övriga frågor ” TU mötestider 2024”

§5 Indian lounge - ART SUSHI AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Convendum - Convendum Stockholm City AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Botica - The Whole Fish AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Monet's Garden - Carotte Food & Event AB - Nytt serveringstillstånd

§9 Torget (Skansen) - Carotte Food & Event AB - Nytt serveringstillstånd (tillfälligt) - 2023-10-24 - 2024-01-28

§10 Pava (Tillredningskök) - Pava Gruppen AB - Nytt tillstånd - Catering

§11 Janka Poke Bowl och sushi - TelTen Ab - Nytt serveringstillstånd

§12 Casa - Al Dente - Samantha Öberg AB - Nytt serveringstillstånd

§13 Batteriet (Gemensam serveringsyta) - Kalyke AB - Nytt tillstånd - Gemensam serveringsyta

§14 Copacabana Restaurang & Bar - Copacabana Restaurang & Bar AB - Stadigvarande ändring till TU+omprövning efter prövotid

§15 O´Learys Hötorget - OBW One AB - Stadigvarande ändring till TU

§16 Brasserie Astoria - Tryffelgiraffen AB - Stadigvarande ändring till TU - Omprövning efter prövotid

§17 Lilla Karachi Lilla Nygatan - Ever New Aktiebolag - Ingripande

§18 Restaurang Fabriken - Adulis Restaurang AB - Ingripande

§19 Tbilisis Hörna - Jajo's Restaurang Handelsbolag - Ingripande

§20 Café Panorama - Aktiebolaget Café Panorama - Ingripande

§21 Brinkmanns Kök & Bar - Angedeli AB -Ingripande

§22 Oxid Bar/Rumble & Sway - Spox AB - Ingripande

§23 Cigge Store - Eurobrands Distribution AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§24 FLO915 - Cigarrklubben CK Sverige AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§25 Tekniska kiosken - Bassam Hanouch - Nytt detaljhandelstillstånd

§26 Direkten Annedal - RNM Investment Group AB - Ingripande

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2023-10-01-2023-10-31

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak under perioden 2023-10-01-2023-10-31

§29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2023-10-01-2023-10-31

§30 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§31 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§32 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen