Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-01-08

Sammanträde 2007-01-08

Datum
Klockan
11:00
Plats
Telefonsammanträde

Telefonsammanträdet går till så att var och en precis kl. 11.00 ringer
tel.nr 020-23 04 9 Läs mer...0, om man ringer från fasta telenätet,
tel.nr 08-23 04 90, om man ringer från mobil.

Därefter knappar man in möteskoden 507336 och deltar därefter i sammanträdet.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

Bordlagt ärende

6 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden år 2007

Nya ärenden

7 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2007

8 Val av ledamöter och ersättare till organsiations- och Föreningsutskottet under 2007

9 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2007

Mötesinformation

Justerat den 9 januari 2007
Lisbeth Westerlund, sekreterare
Karin Rågsjö  Peter Lundén-Welden

Plats: Telefonsammanträde
Tid: 11.00 – 11.20

Närvarande

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Anna Broman (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Jonas Nilsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Tomas Rudin (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Ulf Segander (m)
Rolf Pettersson (s)
Dimitrios Soulis (s)

Ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)
Bengt Carlsson (m)
Tina Ghasemi (m)
Patrik Silverudd (fp)
Maryam Barkadehi (fp)
Cecilia Önfält (c)
Jackie Nylander (v)
Stefan Nilsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ordföranden Ulf Kristersson (m), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Karin Gustafsson (s) samt ersättarna Malin Dahlberg Markstedt (s) och Anna Larsen (s).

Närvarande i övrigt var Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Johan Stuart och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 9 januari 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 12 december 2006 hade justerats den 18 december 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden 2007 – Bordlagt ärende

Dnr 101-0596/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämndens beslutar att sammanträdena under 2007 ska äga rum följande dagar.

Torsdagen den 15 februari.

Torsdagen den 22 mars.

Torsdagen den 26 april.

Tisdagen den 15 maj kl.

Torsdagen den 14 juni.

Torsdagen den 30 augusti.

Torsdagen den 20 september.

Torsdagen den 25 oktober.

Torsdagen den 22 november.

Tisdagen den 11 december.

Socialtjänstnämnden bordlägger förslag om tidpunkten under dagen för sammanträdena.

§7 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2007

Dnr 101-0623/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i individutskottet under 2007.

Ledamöter

Kerstin Gustavsson (m) ordförande

Gertrud Brorsson (mp) vice ordförande

Bengt Carlsson (m)

Anna Broman (m)

Malin Dahlberg Markstedt (s)

Ersättare

Tina Ghasemi (m)

Marym Barkadehi (fp)

Jackie Nylander (v)

§8 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2007

Dnr 101-0624/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i organisations- och föreningsutskottet under 2007.

Ledamöter

Jonas Nilsson (m) ordförande

Karin Rågsjö (v) vice ordförande

Lena Kling (fp)

Dikran Dison (kd)

Karin Gustafsson (s)

Ersättare

Christina Elffors-Sjödin (m)

Cecilia Önfelt (c)

Gertrud Brorsson (mp)

§9 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2007

Dnr 101-0625/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i tillståndsutskottet under 2007.

Ledamöter

Peter Lundén-Welden (m), ordförande

Elisabeth Brandt Ygeman (s) vice ordförande

Christina Elffors-Sjödin (m)

Patrik Silverudd (fp)

Jackie Nylander (v)

Ersättare

Ulf Segander (m)

Anna Broman (m)

Stefan Nilsson (mp)

§10 Övriga frågor

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg informerade om innehållet i nämndens internat den 25 – 26 januari 2007 på Skogshem & Wijk Conference center. Ett program kommer inom kort.