Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Hotell Norrtull

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Il Destino

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Fredhälls

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Melanders Butik & Brasseri

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Bolagskrogen

Dnr: 01-2008-01537 Handl: FWe/tbr

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Kistamässan

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Café Ålsten

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Il Forno

13 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Erssons

14 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Ariston

15 Nytt tillstånd, pausservering Restaurang MusikValvet Baggen

16 Utökad serveringstid Restaurang Solidaritet

Dnr: 05-2007-00827 Handl: jlh/AHä

17 Utökad serveringstid Restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu

18 Utökad serveringstid Restaurang La Cucaracha

19 Utökad serveringstid Restaurang Hilton Stockholm Slussen

20 Utökad serveringstid Restaurang First Hotel Reisen

21 Utökad serveringstid Restaurang Hirschenkeller

22 Utökad serveringstid Restaurang Kaliber

23 Utökad serveringstid Restaurang Patrick's

24 Ägarskifte Restaurang Stockholm Kök & Bar

25 Ägarskifte Restaurang Café Lux

26 Omprövning efter prövotid Restaurang Grekiska Kolgrillsbaren på Ringvägen

27 Omprövning efter prövotid Restaurang Debaser

28 Omprövning efter prövotid Restaurang Bistro Nybroviken

29 Omprövning efter prövotid Restaurang Dado

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

30 Tillsynsärende Restaurang Bistro Sud

31 Tillsynsärende Restaurang Globen Star

32 Tillsynsärende Restaurang Mango

33 Tillsynsärende Restaurang Hot Company

34 Tillsynsärende Restaurang Hua Xin Kinesisk Restaurang

35 Tillsynsärende Restaurang Phrik Thai

36 Tillsynsärende Restaurang Limerick Pub

37 Tillsynsärende Restaurang Fleming

38 Tillsynsärende Restaurang Restaurang & Pizzeria i Blackeberg

Anmälningar och information

39 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-06-01 - 2008-07-31

40 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-06-01 - 2008-07-31

41 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-06-01 - 2008-07-31

42 Domar/beslut från länsrätten (10 st)

43 Domar/beslut från kammarrätten (4 st)

44 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare


Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v)
fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-06-12 hade justerats 2008-06-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-08-26.

§5 Val av mötesordförande

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) fick i uppdrag att vara mötesordföranden på dagens sammanträde.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Hotell Norrtull, Sankt Eriksgatan 119

Dnr: 01-2008-00686

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Hotell Norrtull i Vasastan AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 i restaurangen och roomservice, samt från klockan 11:00 till klockan 22:00 i uteserveringarna, i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i uteserveringen på innegården medges dessutom under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar för närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i uteserveringarna avslås i enlighet med 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Il Destio, Tegelviksgatan 67

Dnr: 01-2008-00938

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurangen från kl. 11:00 – 22:00 och på uteserveringen kl. 11:00 – 22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Fredhälls, Stagneliusvägen 37

Dnr: 01-2008-01204

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Restaurang Fredhälls AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 i restaurangen och från klockan 11:00 till klockan 22:00 i uteserveringen, i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen avslås i enlighet med 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Melanders Butik & Brasseri, Dalagatan 9 R

Dnr: 01-2008-01531

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskotten beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

  1. Serveringstid till klockan 03:00 vid servering till slutna sällskap medges, enligt 7 kap. 5 § AL, under ett års prövotid för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar till närboende.

  1. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten, dagligen till klockan 02:00 i restaurangen och till klockan 23:00 i uteserveringen, avslås med hänvisning till befarad störningsrisk till närboenden, enligt 6 kap. 4 § AL.

  1. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning har inkommit. Beslut verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2008-11-30 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bolagskrogen, Stora Nygatan 19

Dnr: 01-2008-01537

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge 19 Glas Bar & Matsal AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteservering mellan kl. 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med godtagbara värden saknas.

3. Om sökande visar ljudisoleringsprotokoll med godtagbara värden senast 2008-10-01, medges även serveringstid till kl. 01:00 inomhus.

4. Ansökan om stadigvarande servering till kl. 23:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störning till boende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kistamässan, Torshamnsgatan 18

Dnr: 01-2008-01590

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00 och till slutna sällskap till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Ålsten, Ålstensgatan 12

Dnr: 01-2008-01602

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Svartsjö Slott Café & Konferens serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 12:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Ovanstående förutsätter även att sökanden genomgår en av förvaltningen godkänd restauratörsutbildning. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2008-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Il Forno, Atlasgatan 9

Dnr: 01-2008-01600

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Stockholms Bästa Pizzeria G&G Handelsbolag, serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i Restaurang & Pizzeria IL FORNO och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Erssons, Fruängstorget 6

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Fruängens Fisk Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 18:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Ariston, Bredholmsgatan 19

Dnr 01-2008-01902

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Ariston i Stockholm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MusikValvet Baggen, Svartmansgatan 27

Dnr: 04-2008-01913

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående konsert, dagligen från klockan 13:00 till klockan 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Utökad serveringstid i restaurang Solidaritet, Lästmakargatan 3

Dnr: 05-2007-00827

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet bifalla ansökan om utökad serveringstid dagligen till klockan 05:00 på prov
i ett år.

2. Tidigare meddelat vaktvillkor kvarstår att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället dagligen från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

3. Tidigare meddelat villkor kvarstår att samtliga personer som arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom och Jesper Ahlbom, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan, på prov i ett år, med vakt- och STAD-villkor enligt
ovan.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd
(fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§18 Utökad serveringstid i restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4

Dnr: 05-2008-01409

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet bifalla ansökan om utökad serveringstid i uteservering dagligen till klockan 05:00 på prov i ett år.


2. Tidigare meddelat villkor kvarstår att samtliga personer som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

3. Tidigare meddelat villkor kvarstår att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället dagligen från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac och Anette Öhrn, vilka redogjorde
för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse, daterad 2008-08-19.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan, på prov i ett år, med tidigare meddelade vakt- och
STAD-villkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd
(fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang La Cucaracha, Bondegatan 2

Dnr: 05-2008-01511

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå Rek It AB:s, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang La Cucaracha, klockan 17:00 – 03:00 i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att avslå Rek It AB:s, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang La Cucaracha, klockan 17:00 – 02:00 i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-25 och förslagit att utskottet skulle besluta avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-08-19.


Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i Hilton Stockholm Slussens uteservering, Guldgränd 8

Dnr: 05-2008-01532

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i Eken Bar & Restaurangs uteservering, fredag-lördag, till klockan 03:00.

2. Tidigare meddelat villkor kvarstår om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i Eken Bar & Restaurangs uteservering fredag-lördag, från klockan 22:00 tills samtliga gäster lämnat serveringslokalerna.

3. Tidigare meddelat villkor kvarstår att all personal som anlitas för servering i Eken Bar & Restaurang, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller fortlöpande vid eventuell anställning av ny personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Michael Karlsson och ombudet Rezad Jalilian, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-08-19.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan, på prov i ett år, med tidigare meddelade vakt- och STAD-villkor.

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd
(fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m).

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade
sig mot utskottets beslut.

§21 Ansökan om utökad serveringstid – First Hotel Reisen, Skeppsbron 12-14

Dnr: 05-2008-02042

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid från klockan 07:00 till klockan 11:00 i restaurang samt vid roomservice, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 8 § alkohollagen (AL).


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades e-post, daterad 2008-08-05.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hirschenkellers uteservering, Blekholmsterrassen 15

Dnr: 05-2008-02081

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i uteservering på terrassen, både dagligen till klockan 02:00 samt fredag-lördag och dag före helgdag till klockan 02:00 enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-07-17.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Kaliber, Kungstensgatan 41

Dnr 05-2008-02149

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-08-18.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Patrick’s, Götgatan 29

Dnr: 05-2008-02507

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang till klockan 02:00
vid servering till allmänheten fredag, lördag samt helgdagar, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jacob Gerivo och Zeki Tuhral, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ägarskifte i restaurang Stockholm Kök & Bar, Smålandsgatan 2

I samband med ägarskiftet kommer serveringsställets namn att ändras till ”COLLAGE-STHLM”.

Dnr: 19-2008-00681

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Smålandsgatan 2 Restaurant AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl i restaurang och samtliga uteserveringar (utegård samt uteservering mot Smålandsgatan), dagligen mellan klockan 11:00 – 03:00 respektive 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i samtliga uteserveringar, medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag-lördag, från klockan 22:00 och tills dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkoret meddelas p.g.a. områdets karaktär och den sena serveringstiden, enligt 7 kap 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

4. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret, som ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2008-11-30, gäller därefter kontinuerligt. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).


5. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten godkänner lokalen. Förbehållen ska
vara uppfyllda senast 2008-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

6. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet informerades utskottet om att Östermalms stadsdelsnämnd tillstyrkt bolagets ansökan om serveringstillstånd i restaurangen och uteserveringar.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan, på prov i ett år, med ovan angivna vakt- och STAD-villkor.

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd
(fp), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och tjänstgörande ersättaren Ulf Segander (m).

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade
sig mot utskottets beslut.

§26 Ansökan om serveringstillstånd i Café Lux, Ljusslingan 17

Dnr: 19-2008-01309

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan eftersom de grundläggande kraven för serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 och 8 §§ alkohollagen (AL) inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren på Ringvägen, Ringvägen 57

Dnr: 25-2008-01982

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Omprövning av serveringstid i restaurang Debasers uteservering, Karl Johans Torg 1-5

Dnr: 25-2008-01983

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i uteservering till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Omprövning efter prövotid i restaurang Bistro Nybroviken, Nybroplan, Raul Wallenbergstorg

Dnr: 25-2008-01984

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Nybrogrillen i Stockholm serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, årligen under perioden 1/4 - 15/10, i restaurang/uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Dado, Tavastgatan 28

Dnr: 25-2008-01985

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Kalasbollen AB, restaurang Globen Star, Arenavägen 59

Dnr: 07-2008-00933

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kalasbollen AB, tillståndshavare i Restaurang Globen Star, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Sveavägsgruppen AB – Mango, Sveavägen 36

Dnr: 07-2008-00987

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Sveavägsgruppen AB, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Slobodan Jovicic och Dimitris Stavropoulos, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 20 augusti 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Oden Hotcompany AB – Hot Company, Odengatan 60

Dnr: 07-2008-01280

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Oden Hot Company AB, i serveringsstället Hot Company, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Magnus Eriksson, Ezla Demir,
Opalit Marouni och Rabi Marouni, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 19 augusti 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot ZhiYe Handelsbolag – Hua Xin Kinesisk Restaurang, Tegelbruksvägen 3

Dnr: 07-2008-01797

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela ZhiYe Handelsbolag tillståndshavare i restaurang Hua Xin Kinesisk Restaurang, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL). Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-11-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Duy Xuong Hoang och Hoang Zhi Fang, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Phrik Thai AB, Svandammsvägen 5

Dnr: 07-2008-01798

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Phrik Thai AB, tillståndshavare i restaurang Phrik Thai, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt
7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-11-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Fleming Event Aktiebolag, Fleming, Fleminggatan 2

Dnr: 07-2008-02139

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Fleming Event Aktiebolag en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-07-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-06-01 – 2008-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§39 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-06-01 – 2008-07-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§40 Domar/beslut från länsrätten

Domar/beslut från länsrätten
8 domar och 2 beslut anmäldes.

§41 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom och 3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollen till handlingarna.

§42 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade att socialtjänstförvaltningen har fått avslag på sin ansökan om medel till STAD-utbildning på 390000 kr från Länsstyrelsen. Bakgrunden är att Länsstyrelsens pott för år 2008 har minskats från 10 miljoner kronor till 5 miljoner kronor. I Länsstyrelsens avslagsbeslut står emellertid att socialtjänstförvaltningens ansökan tas med i Länsstyrelsens ansökan till Folkhälsoinstitutet om utvecklingsmedel.

Anders Häregård informerade vidare att idag är sista dag för IT-systemföretag att lämna anbud att konstruera tillståndsenhetens nya verksamhetssystem. Tillståndsenheten har beviljats 4,8 miljoner kronor för sitt nya system. Det nya systemet ingår i Stockholm stads satsning att utveckla stadens E-tjänster.

§43 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) avslutade sammanträdet.