Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
8:30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang Stockholms Stadion

Dnr: 02-2005-01096 Handl: MFri

6 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang DBA

Dnr: 02-2005-02838 Handl: MFri

7 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang Sealounge

8 Nytt tillstånd, trafikservering, Restaurang M/S Diana

9 Nytt tillstånd, trafikservering, Restaurang M/S Juno

10 Nytt tillstånd, trafikservering, Restaurang M/S Wilhelm Tham

11 Utökad serveringstid, Restaurang Fåfängan

12 Utökad serveringstid, Restaurang de Sogni

13 Utökad serveringstid, Restaurang American Friday´s Bar

14 Ägarskifte, Restaurang Thailändska Tigern

15 Ändring av vaktvillkor, Restaurang Casino Cosmopol

16 Omprövning efter prövotid, Restaurang Junibacken

17 Lokalutvidgning, Restaurang Metró

18 Omprövning efter prövotid, Restaurang Crazy Horse

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

19 Tillsynsärende, Restaurang Kungl. Tennishallens Café & Restaurang

20 Tillsynsärende, Restaurang Sawadee City

Dnr: 07-2005-03769 Handl: MFri

21 Tillsynsärende, Restaurang Timmermans Krog

22 Tillsynsärende, Restaurang Linnégatan 1

Dnr: 07-2005-04146 Handl: MFri

23 Tillsynsärende, Restaurang Dubliner

24 Tillsynsärende, Restaurang Bacci

25 Tillsynsärende, Restaurang Janne & Carina

Dnr: 07-2005-04274 Handl: MFri

26 Tillsynsärende, Restaurang Söderhörnan

27 Tillsynsärende, Restaurang Lilla Wien

28 Tillsynsärende, Restaurang Klein´s Bar & Restaurang

29 Tillsynsärende, Dahlak AB - Restaurang Sibelius

30 Tillsynsärende, Restaurang Yalla

31 Tillsynsärende, Restaurang Chinese Peking Anka

Dnr: 07-2006-00303 Handl: MFri

32 Tillsynsärende, Restaurang Kristallen

33 Tillsynsärende, Restaurang Rosa Drömmar

Dnr: 07-2006-00406 Handl: MFri

34 Tillsynsärende, Restaurang Dubliner Southside

35 Tillsynsärende, Restaurang Indian Mukut Restaurang

36 Tillsynsärende, Restaurang Kinesiska Bamboo Garden

37 Tillsynsärende, Restaurang New Lilla India

38 Tillsynsärende, Restaurang Improvisationsteatern

39 Tillsynsärende, Restaurang Starbar

Dnr: 07-2006-00924 Handl: MFri

40 Tillsynsärende, Restaurang Kejsaren

Dnr: 07-2006-03822 Handl: MFri

41 Tillsynsärende, Restaurang Sam & Co

Anmälningar och information

42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-05-01 – 2006-05-31

43 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-05-01 – 2006-05-31

44 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-05-01 – 2006-05-31

45 Domar/beslut från länsrätten (4)

46 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Oskar Öholm
Lilian Falkbäck

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)
Vice ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Marie-Helena Ohlsson (mp)
Patrik Silverudd (fp)

Ersättare:
Inga Näslund (s)
Elias Wästberg (m), kl 12.45 (§§ 11, 20, 26, 28, 35)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Fredrik Jurdell
Isabelle Vas
Margareta Permén
Michel Zarkov

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-05-16 hade justerats 2006-05-18.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-06-21.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Stockholms stadion, Lidingövägen 1

Dnr 02-2005-01096

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Sta Event & Catering ABs, 556674-0501, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i Stockholms Stadions utrymmen för VIP-, företags- och konferensgäster samt sponsorer, dagligen till klockan 24.00, under ett års prövotid.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås.

3. Villkor meddelas att minst 2 förordnade ordningsvakter tjänstgör per varje sammanhållen serveringsenhet under hela serveringstiden, det vill säga 12 förordnade ordningsvakter när verksamhet bedrivs i samtliga enheter.

4. Villkor meddelas även att 1 serveringsansvarig person tjänstgör i varje sammanhållen serveringsenhet, det vill säga 6 serveringsansvariga personer när verksamhet i samtliga enheter bedrivs.

5. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringsställena.

6. Villkor meddelas dessutom att aktuell lista alltid finns tillgänglig i serveringsområdena över vilka personer, från de aktuella företagen och sponsorerna samt VIP-gäster som anmälts som besökare av serveringsområdena.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag med undantag av p. 5 i förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig enbart mot p. 5 i utskottets beslut.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Dövblindas Aktivitetshus DBA, Norrtullsgatan 14 J

Dnr 02-2005-02838

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Dövblindas Aktivitetshus, 802006-9780, ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till föreningens medlemmar, i serveringslokal och uteservering, dagligen till klockan 22.00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

2. Om nuvarande föreståndare, Therése Gerdsdorff, ersätts av annan person ska denna inneha erforderliga kunskaper om alkohollagen. Anmälan av byte om föreståndare ska också inges till tillståndsmyndigheten enligt kraven i 8 kap. 3 § AL.

3. Dispens meddelas från kravet på kassaregister i 8 kap. 5 a § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i konferensbåten Sealounge, Norr Mälarstrand, Kajplats 9

Dnr 02-2006-00690

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap, i inrikes trafik och vid kaj, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen från kl.11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 12 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i M/S Diana, Skeppsbron 22

Dnr 03-2006-00493

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Strömma Turism & Sjöfart ABs, 556051-5818, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten i inrikes trafik, i ovanstående serveringslokal, dagligen från klockan 11.00 till klockan 02.00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Juno, Skeppsbron 22

Dnr 03-2006-00494

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Strömma Turism & Sjöfart ABs, 556051-5818, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten i inrikes trafik, i ovanstående serveringslokal, dagligen från klockan 11.00 till klockan 02.00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Wilhelm Tham, Skeppsbron 22

Dnr 03-2006-00495

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Strömma Turism & Sjöfart ABs, 556051-5818, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten i inrikes trafik, i ovanstående serveringslokal, dagligen från klockan 11.00 till klockan 02.00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fåfängan, Klockstapelsbacken 3

Dnr 05-2006-00731

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Nordic Trade Network ABs, 556342-1188, ansökan om serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 på prov i ett år p.g.a. risken för störningar, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamhetens påverkan till omgivningen.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör när verksamhet pågår i uteservering torsdag – söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning i uteservering och den sena serveringstiden.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Lagstödet föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret för nuvarande personal skall vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2006-09-15.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-06-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang de Sogni, Kungsgatan 3

Dnr 05-2006-00826

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Alfia Restaurang ABs, 556410-7497, ansökan om serveringstid i restaurang och uteservering, torsdag – lördag till klockan 03:00 på prov i ett år p.g.a. risken för ordningsstörningar, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, torsdag – lördag till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamhetens påverkan till omgivningen.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning, områdets karaktär och den sena serveringstiden.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Lagstödet föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret för nuvarande personal skall vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2006-09-15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang American Friday´s Bar, Kungsträdgården

Dnr 05-2006-00969

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla American Bistro Sweden ABs, 556625-4362, ansökan om serveringstid i restaurang och uteservering, onsdag – lördag till klockan 03:00 på prov i ett år p.g.a. risken för ordningsstörningar, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, onsdag – lördag till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamhetens påverkan till omgivningen.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen onsdag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning, områdets karaktär och den sena serveringstiden.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Lagstödet föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret för nuvarande personal skall vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2006-09-15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Thailändska Tigern, Hornsgatan 126

Dnr 19-2006-00905

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för klargörande av Miljö-och Hälsoskyddsnämndens remiss.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att förvaltningens förslag återremitteras för klargörande av Miljö- och Hälsoskyddsnämndens remiss daterad 2006-03-29.

§15 Ansökan om ändring av vaktvillkor i Casino Cosmopol, Kungsgatan 65

Dnr 38-2006-01410

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade om ändring av vaktvillkor enligt följande: Att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör, dagligen från klockan 22.00, att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör, dagligen från klockan 24.00 till sista gästen lämnat serveringsstället. Detta gäller under förutsättning att säkerhetsorganisationen enligt skrivelse daterad 2006-04-25 är aktiverad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 12 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens framlagda förslag.

§16 Ansökan om stadigvarande serveringstid på uteservering – restaurang Junibacken, Galärvarvsvägen

Dnr 25-2006-01115

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Restaurang Sagolekshuset Kommanditbolagets, 969626-8037, ansökan om stadigvarande serveringstid vid servering till slutna sällskap, dagligen i uteservering till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Villkor kvarstår att samtliga personer som arbetar på restaurangen med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras). Villkoret gäller fortlöpande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i ny lokaldel tillhörande restaurang Metró, Götgatan 93

Dnr 27-2006-00512

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Dinero ABs, 556261-7299, ansökan om serveringstid i ny lokaldel mot Ölandsgatan, dagligen till klockan 02:00 under ett års prövotid med klockan 01:00 som grundtid, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet av eventuella störningar till närboende. Under prövotiden ska sökanden visa att erforderlig ljudisolering föreligger.

2. Villkor meddelas om att endast entrén mot Götgatan nyttjas efter klockan 22.00.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens framlagda förslag.

§18 Ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering på restaurang Crazy Horse, Sturegatan 12

Dnr 25-2005-02946

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Mercantile Restaurang ABs, 556384-8265, ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten, dagligen i uteservering till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, torsdag – söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

3. Villkor kvarstår även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart anlitas tillfälligt) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Villkoret gäller fortlöpande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Alami Restaurang & Catering AB, Kungliga Tennishallen, Lidingövägen 75

Dnr 07-2005-002940

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Alami Restaurang & Catering AB, 556638-9242, tillståndshavare på serveringsstället Kungliga Tennishallens Café och Restaurang, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammnträdet företräddes bolaget av Alex Pintus och Mathias Holm vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Skrivelse, daterad den 7 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Hong Ping AB-Sawadee, Olofsgatan 6

Dnr 07-2005-03769

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hong Ping AB (556613-0836), tillståndshavare på restaurang Sawdee City, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Katty Hang Wong, ombudet Johan Obel, Thomas Gestrup samt Stefan Persson vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Skrivelser, daterade den 9 juni 2006 och den 14 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) förselog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp)

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledomoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§21 Ingripande mot Rocks Company Handelsbolag-Timmermans Krog, Timmermansgatan 38

Dnr 07-2005-04022

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt alkohollagens 7 kap. 20 §, att meddela tillståndshavaren Rocks Company Handelsbolag, 969671-6290 en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§22 Ingripande mot Restaurang Linnégatan 1 AB – Linnégatan 1. Linnégatan 1

Dnr 07-2005-04146

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 19 § alkohollagen återkalla serveringstillståndet för, Restaurang Linnégatan 1 AB (556677-3700), tillståndshavare på restaurang Linnégatan 1.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Obel (ombud), Jerzy Proszynski, Fredrik Kleveborn, Matias Wahlund och Miroz Rodzienizcz, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 13 juni 2006.

Under sammanträdet läste Jerzy Proszynski upp en vädjan. Vädjan med bilagor inlämnades under sammanträdet. Under sammanträdet inlämnades även beslut (2004-07-16), mål nr 4870-04 från Kammarätten i Stockholm, samt en upprättad sammanställning av domar avseende ordning och nykterhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot The Dubliner Restaurang i Stockholm Aktiebolag-Dubliner, Smålandsgatan 8

Dnr 07-2005-04148

Tillståndutskottet beslut.

1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren The Dubliner Restaurang i Stockholm AB, 556348-7122, en varning.

2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, och företrädarna för bolaget genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädare ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

3. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att tillståndshavaren utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen till handa senast 2006-10-31.

4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i lokalen torsdag till söndag, från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ronan Morgon och ombudet Claes Hagberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 19 maj 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falbäck (s), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Patrik Silverudd (f) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Marie-Helena Ohlsson och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot P. 1 i beslutet.

§24 Ingripande mot Evenemangslinjen i Sverige AB – Bacci, Järntorgsgatan 5

Dnr 07-2005-04194

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Evenemangslinjen i Sverige AB, 556486-6373 en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Pub & Restaurante Janne o Carina AB-Janne & Carina, Vasagatan 7

Dnr 07-2005-04274

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Pub & Restaurante Janne & Carina AB (556233-7419), tillståndhavare på Carina & Janne, enligt 7 kap 19 § AL .

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Grimman AB-Söderhörnan, Wollmar Yxkullsgatan 29

Dnr 07-2005-04330

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Grimman AB med organisationsnummer: 556647-9399 på serveringsstället Söderhörnan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 14 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot restaurang Vienna Handelsbolag-Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20

Dnr 07-2006-00040

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela restaurang Vienna Handelsbolag, med org.nr. 916643-7708, en varning på serveringsstället Lilla Wien enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Kasta Loss Handelsbolag - Kleins Bar & Restaurang, Kornhamnstorg 51

Dnr 07-2006-00045

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade återremittera ärendet för vidare utredning av hur handlingarna kommunicerats i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Metin Atci och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordförande Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ärendet skulle återremitteras för vidare utredning av hur handlingarna kommunicerats i ärendet.

§29 Ingripande mot Dahlak Handelsbolag, Sibeliusgången 44

Dnr 07-2006-00113

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Sibelius (969703-0444), tillståndshavare på Restaurang Sibelius, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-15 och förslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dawit Gheberzgabiher, redovisningskonsult John Barding och ombudet Berhe Ermias, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 12 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot M´Kadden Mohammed – Yalla, Noe Arkgränden 6

Dnr 07-2006-00274

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya sakomständigheter från de vid sammanträdet ingivna handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mohammed M´Kadden, redovisningskonsult Yvonne Nyman samt ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet ingavs två skrivelser avseende privatlån samt yttrande från Försäkringskassan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ärendet skulle återremitteras för inarbetande av nya sakomständigheter från de vid sammanträdet ingivna handlingarna.

§31 Ingripande mot China Fastfood Aktiebolag – Chinese Peking Anka, Sankt Eriksgatan 110

Dnr 07-2006-00303

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela China Fastfood Aktiebolag, 556353-6332, tillståndshavare på restaurang Chinese Peking Anka, en varning enligt alkohollagen 7 kap. 20 §.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§32 Ingripande mot Adib Malke – Kristallen, Kristallvägen 9

Dnr 07-2006-00315

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Adib Malek, 680101-0510, på serveringsstället Kristallen enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Adib Malke och ombudet Gunnar Brolin, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 13 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Restaurang Rosa Drömmar HB – Rosa Drömmar, Essinge Brogata 5

Dnr 07-2006-00406

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Resturang Rosa Drömmar HB, 916632-3270, tillståndshavare på restaurang Rosa Drömmar, en varning enligt alkohollagen 7 kap. 20 §.

Skälen redovisas i protokollets 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§34 Ingripande mot Southside PUB i Stockholm AB – Dubliner Southside, Hornsgatan 104

Dnr 07-2006-00452

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Southside PUB i Stockholm AB, 556641-9478, tillståndshavare på serveringsstället Dubliner Southside en varning enligt 7 kap. 20 § alokohollagen (AL).

2. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att Southside PUB i Stockholm AB utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material skall vara förvaltningen tillhanda senast 2006-09-15.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Kinesiska Bamboo Garden AB – Bamboo Garden, Åsögatan 120

Dnr 07-2006-00120

Tillståndsutskottet beslut.

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kinesiska Bamboo Garden AB, 556254-9203, tillståndshavare på resturang Bamboo Garden, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 16.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ping Kwan Lam och Yuk Lin Lam med tolk, samt ombudet Allan Nyrén. Ombudet redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Ferdous & Fakir HB – New Lilla India, Timmermansgatan 22

Dnr 07-2006-00619

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ferdous & Fakir HB, 916601-8714, tillståndshavare på serveringsstället New Lilla India, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 17.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Morgan Jogherheim som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 12 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Ingripande mot Mareng AB c/o Maria Sander – Improvisationsteatern, Sigtunagatan 12

Dnr 07-2006-00681

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Mareng AB, 556555-4713, tillståndshavare på serveringsstället Stockholms Improvisationsteater en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 18.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens framlagda förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp)och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverar sig mot utskottets beslut.

§38 Ingripande mot D & B Restuarang AB - Starbar, Sankt Eriksgatan 22

Dnr 07-2006-00924

Tillståndsutskottet beslut

1. Utskottet beslutade att meddela D & B Restaurang AB, 556677-0748, tillståndshavare på restaurang Starbar en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag, från klockan 20:00 till sista gästen har lämnat lokalen.

3. Villkor meddelas även enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering och bolagets företrädare genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-09-15.

4. Villkor meddelas dessutom enligt 7 kap. 5 § AL att D & B Restaurang AB, utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den skall implementeras i verksamheten. Detta material skall vara förvaltningen tillhanda senast 2006-09-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 19.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Clifford Molenda, Nail Duru och Lars Hedberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens framlagda förslag.

§39 Ingripande mot Chia Restaurang Aktiebolag – Kejsaren, Holländargatan 1

Dnr 07-2005-03822

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Chia Restaurang Aktiebolag, 556451-8875, tillståndshavare på restaurang Kejsaren, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 20.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Morgan Jogherheim som begärde anstånd. Utskottet avslog ombudets begäran.

Ombudet redogör för omständigheterna i ärendet. Ombudet hemställde om bordläggning av ärendet. Utskottet avslog ombudets hemställan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Ingripande mot restaurang Farstatorget Aktiebolag – Sam & Co, Farstaplan 25

Dnr 07-2006-00563

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela restaurang Farstatorget AB, 556513-3286, tillståndshavare på restaurang Sam & Co, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 21.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 8 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-05-01 – 2006-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-05-01 – 2006-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§43 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-05-01 – 2006-05-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§44 Domar/beslut från länsrätten. 2 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§45 Information från tillståndsenheten

Ann Hilmersson informerade om att det kommer att hållas ett extra sammanträde den 30 juni 2006 kl. 08.30 samt att sammanträdet den 20 juli 2006 kommer att börja kl. 10.00.