Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Las Vegas/Joker

6 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Forno Romano

7 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Format

8 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Buchetto

9 Nytt tillstånd till allmänheten för Matcafé Misteln

10 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Tintoretto

11 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Lejonbacken

12 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Kalaset

13 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Formaggio Pizzeria

14 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Creperie Le Bakery

15 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Epicurian Club

16 Nytt tillstånd, trafikservering för M/S Vindöga SFRA

17 Nytt tillstånd, trafikservering för M/S Ramsö

18 Utökad serveringstid för Restaurang Berns Salonger

19 Utökad serveringstid för Restaurang Göta Källare

20 Satellitservering för Melanders Fiskrestaurang

21 Ägarskifte på Restaurang Cirkeln

22 Omprövning efter prövotid på Restaurang Grand Hotel

23 Omprövning efter prövotid på Restaurang Solidaritet

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

24 Tillsynsärende och omprövning efter prövotid gällande Restaurang Casino Cosmopol

25 Tillsynsärende gällande Restaurang Schamiran Pizzeria & Kebab

26 Tillsynsärende gällande Restaurang New Peking City

27 Tillsynsärende gällande Restaurang Oxid Bar

28 Tillsynsärende gällande Restaurang Hot Company

29 Tillsynsärende gällande Restaurang Agra Tandoori

30 Tillsynsärende gällande Restaurang City Golf AB

31 Tillsynsärende gällande Restaurang Indian Town

32 Tillsynsärende gällande Restaurang Hofburen AB / Söderhof

33 Tillsynsärende gällande Restaurang Broder Tuck

34 Tillsynsärende gällande Restaurang Primo Ciao Ciao

35 Tillsynsärende gällande Restaurang Out Restaurang & Bar

36 Tillsynsärende gällande Restaurang Xiao Jun Chen / Kikusei

Anmälningar och information

37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-03-01 – 2007-03-31

38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap

39 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-03-01 – 2007-03-31

40 Yttrande om restaurang Hotellet

41 Domar/beslut från länsrätten (7 st)

42 Domar/beslut från kammarrätten (5 st)

43 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007
Peter Lundén-Welden (m) Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Isabelle Vas, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s)

Ledamöter:
Christina Elffors-Sjödin (m)
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)

Ersättare:
Ulf Segander (m)
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Isabelle Vas
Nancy Isaksson

Förhinder hade meddelats av ersättaren Anna Broman (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-03-15 hade justerats 2007-03-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-04-24.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Las Vegas/Joker, Drottningsholmsvägen 14-16

Dnr 01-2006-01528

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Nöjespalatset i Stockholm Aktiebolag (556172-4310) serverings-tillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 23:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Forno Romano, Odengatan 45

Dnr 01-2006-03042

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Forno Sandberget AB, 556676-8890, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 - 22:00 i restaurang samt i uteservering enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att ge serveringstillstånd till klockan 01:00 i restaurang samt till klockan 23:00 i uteservering på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar för närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang respektive till klockan 23:00 i uteservering avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-27 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Format, Katarinavägen 15

Dnr 01-2006-03172

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge MPC Restaurang AB, 556708-8090, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 12:00 - 01:00 i restaurang samt till klockan 12:00 – 22:00 i uteservering enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att ge serveringstid till klockan 00:00 i uteservering på prov i ett år, enligt 7 kap 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar för närboende.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 00:00 i uteservering avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-21 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Buchetto, Rådmansgatan 73

Dnr 01-2006-03937

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Café Buchetto HB, 916624-2108, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i Restaurang Buchetto, dagligen klockan 11:00 - 23:00 i restaurang samt klockan 11:00 – 22:00 i uteservering enligt 7 kap. 7 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matcafé Misteln, Hornstulls strand 17

Dnr 01-2007-00263

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Matcafé Misteln Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i uteserveringen Matcafé Misteln dagligen till klockan 00:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § på prov i ett år.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås enligt 7 kap. 5 § AL, 7 kap. 9 § AL (kommunens allmänpolitiska program) samt 6 kap. 4 § AL med hänvisning dels till att tillståndsmyndigheten önskar följa upp hur bolaget bedriver verksamheten, dels för att följa upp hur serveringen påverkar de omgivningshygieniska och ordningsmässiga förhållandena i området.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tintoretto, Luntmakargatan 42

Dnr 01-2007-00465

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Tintoretto Restaurang AB, (556703-7980), serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 - 23:00, respektive 11:00 - 21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 2-4

Dnr 01-2007-00466

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Lejonbacken AB, 556716-6888, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till alllmänheten, måndag till lördag klockan 11:00 - 01:00 i restaurang samt klockan 11:00 - 22:00 i uteservering och söndagar klockan 12:00 - 23:00 i restaurang samt klockan 12:00 - 22:00 i uteservering enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att även ge serveringstid i uteservering till klockan 01:00 måndag till lördag och till klockan 23:00 på söndagar på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar för närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kalaset, Rörläggarvägen 27-29

Dnr 01-2007-00480

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till alllmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att även ge serveringstid till klockan 23:00 vid serverng till allmänheten i restaurang på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL för att vinna erfarenhet av eventuell störningsrisk till närboenden.

 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Formaggio Pizzeria, Fleminggatan 73

Dnr 01-2007-00554

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge FORMAGGIO Pizzeria Handelsbolag, (969702-4520), serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 - 22:00, respektive 11:00 - 21:30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Creperie Le Bakery, Skeppargatan 18

Dnr 01-2007-00574

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Vesna & Dragan Handelsbolag, 969601-6899, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 - 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att medge serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Epicurian Club, Grevgatan 55

Dnr 02-2006-03870

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå bolagets ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

 2. Utskottet beslutade att ge Antipodes Premium Wines AB, 556660-0531, serveringstillstånd för slutet sällskap för vin för de fyra angivna vinklubbarna i bolagets ansökan – Australian Wine Club, Gold Wine Club, Platinum Wine Club och Centrurion Wine Club.

 3. Villkor meddelas att serveringstillståndet gäller till max. 40 serveringstillfällen per år, fördelat till 10 serveringstillfällen per ovan angiven vinklubb.

 4. Villkor meddelas att bolaget ska årligen inge en redogörelse för de datum när serveringstillfällen av vin, i ovan angivna vinklubbar, kommer att äga rum.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mark Majzner och James Overall vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades en skrivelse daterad den 1 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att att utskottet skulle besluta att avslå bolagets ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt att bolaget medges ett serveringtillstånd för vin för slutet sällskap till max. 40 serveringstillfällen med ovan angivna villkor.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Vindöga, Strömkajen

Dnr 03-2006-03936

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för spritdrycker, vin och starköl, i inrikes trafik, dagligen från klockan 09:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Ramsö, Strömkajen

Dnr 03-2007-00372

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för spritdrycker, vin och starköl, i inrikes trafik, dagligen från klockan 09:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att livsmedelsgodkännande från miljöförvaltningen finns för serveringslokalen. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2007-06-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Serveringstillstånd gällande Berns Group AB – Berns salonger, Berzelii Park, tillsynsärende, utökade serveringstid, ändring av vaktvillkor och omprövning av serveringstid

Dnr 05-2006-02742

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Utskottet beslutade även att bifalla ansökan om utökade serveringstid till klockan 05:00 i nattklubbslokalen och serveringstid till klockan 03:00 i övriga lokaldelar, på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 3. Tidigare meddelade villkor om STAD-utbildning kvarstår.

 4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serverings-tillstånd) att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-27 och föreslagit att utskottet skulle meddela Berns Group AB, 556662-3491, tillståndshavare på Berns en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen samt att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per-Erik Nilsson och Kettil Skarsgård vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-04-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56

Dnr 05-2007-00262

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av ev. nya omständigheter i ärendet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Agneta Wessling, restaurangchef, som redogjorde för omständigheterna i ärendet. Fullmakt för Agneta Wessling har tidigare ingivits till tillståndsenheten.

Vid sammanträdet ingavs rapport från Södermalmspolisen daterad 2007-03-30 (”Projekt SÖSPO; Södermalmspolisens ökade samarbete polis – ordningsvakt/BJ; Underlag för utsättning, ordningsvakter”).

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya omständigheter i ärendet.

§20 Satellitservering på Medborgarplatsen / Melanders Fiskrestaurang, Södermalms Saluhall

Dnr 16-2007-00511

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen från klockan 11:00 till klockan 24:00 fr.o.m. 15:e april t.o.m. 15:e oktober 2007 enligt alkohollagens (AL) 7 kap 5 §.

 2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i satellitserveringen torsdag – söndag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster lämnat serveringsstället, p.g.a. det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ägarskifte i restaurang Cirkeln, Sveavägen 41

Dnr 19-2006-03711

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge Arbat AB, 556714-4026, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl i restaurangen till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 - 01:00, enligt
  kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 under onsdagar, fredagar och lördagar, på prov t.o.m. 2008-05-01, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

 3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 under onsdagar, fredagar och lördagar, enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 9 § AL, med hänvisning till risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och särskild risk för människors hälsa.

 4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen onsdagar, fredagar och lördagar, från klockan 22:00 till dess sista gästen lämnat lokalen.

 5. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-07-31. Därefter gäller det fortlöpande.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Fortsatt serveringstid i Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8

Dnr 25-2006-003315

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i serveringslokalerna dagligen till klockan 05:00 under ytterligare ett år till och med 2008-04-19.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i serveringslokalerna,

 3. torsdag - söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat dessa.

 4. Villkor meddelas att all personal som nyanställs för arbete med servering under kommande år (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 5. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 03:00 kvarstår således.

Lagstöd föreligger i 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Utökad serveringstid i restaurang Solidaritet, Lästmakargatan 3

Dnr 25-2007-00143

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter i ärendet. Ärendet kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

Det nu gällande serveringstillståndet förlängs till 2007-06-07.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-04-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya omständigheter i ärendet.

§24 Serveringstillstånd gällande C C Casino Restaurang Aktiebolag – Casino Cosmopol, tillsynsärende och omprövning av serveringstid, Kungsgatan 65

Dnr 25-2006-02572

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Serveringstid medges till klockan 05:00 på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 3. Tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning kvarstår.

 4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serverings-tillstånd) att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning, att serveringstiden skulle fastställas till klockan 03:00 fr.o.m. 2005-05-03 med ovan angivna villkor.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Claes Tellman, affärsområdeschef, Annika Strömborg, bolagsjurist på Svenska spel och Roy Hollstrand, säkerhetschef, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-04-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd, att serveringstiden medges till klockan 05:00 på prov i ett år, att tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning kvarstår, att villkoret om förordnade ordningsvakter ändras till att gälla enligt stadens riktlinjer för 5-tillstånd samt att paragrafen omedelbart justeras.

§25 Ingripande mot Restaurang Hässelby HB – Schamiran Pizzeria & Kebab, Hässelby torg 16

Dnr 07-2006-003698

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog utskottet att besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (m).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§26 Ingripande mot ZhangHong Restaurang AB – New Peking City, Nybrogatan 31

Dnr 07-2006-03759

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela ZhangHong Restaurang AB, 556554-5307, tillståndshavare på New Peking City, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse daterad 2007-04-11.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Brunex AB – Oxid Bar, Birger Jarlsgatan 33

Dnr 07-2006-03932

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela Brunex AB, 556642-3280, tillståndshavare i restaurang Oxid Bar, en varning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (m).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§28 Ingripande mot Oden Hotcompany AB – Hot Company, Odengatan 60

Dnr 07-2007-00027

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Oden Hotcompany AB, 556612-8509, på serveringsstället Hot Company, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokaten Johan Obel, Jourjes Marouni, Ezla Demir, Opalit Marouni och Rabi Marouni, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-04-12.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Stark Spicery Handelsbolag - Agra Tandoori, Hantverkargatan 84

Dnr 07-2007-00021

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Stark Spicery Handelsbolag, 969653-4271, tillståndshavre i restaurang Agra Tandoori, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse daterad 2007-04-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot City Golf GK AB, Luntmakargatan 36

Dnr 07-2007-00220

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för City Golf GK AB, 556533-4769, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringtillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Conny Tranback som redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet ingavs skrivelse från Stockholms Dartförbund daterad 2007-04-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Indian Town AB – Indian Town, Frejgatan 3

Dnr 07-2007-00261

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indian Town AB, 556263-7370, tillståndshavare på serveringsstället Indian Town, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Patrik Broström och Manik Patwary och Rafiq Ahmed, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Hofburen AB – Söderhof, Fatbursgatan 1

Dnr 07-2007-00352

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Hofburen AB, 556640-8851, en varning.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restuaranglokalen fredag-lördag från klockan 21:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Villkoret gäller omedelbart.

 3. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete mer servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna skall vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-06-30. Sedan gäller det kontinuerligt.

 4. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att Hofburen AB utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material skall vara förvaltningen tillhanda senast 2007-05-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Marias Franska Café HB – Broder Tuck, Götgatan 85

Dnr 07-2007-00506

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Marias Franska Café HB, 916637-8134, på serveringsstället Broder Tuck, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokaten Johan Obel och Maria Milosevic, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet ingavs kopia av fullmakt för advokaten Johan Obel daterad 2007-04-17 samt utdrag från företaget Creditsafe daterat 2007-04-16 att Maria Milosevic är ensam bolagsman i bolaget. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-04-12.

Yrkande om bordläggning av ärendet

Advokaten Johan Obel yrkar att ärendet bordläggs till nästa utskottssammanträde.

Beslut

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) förslår att utskottet ska avslå ombudets yrkande om bordläggning.

Ordföranden Peter Lundén-Welden föreslår att utskottet ska besluta att bifalla ombudets yrkande om bordläggning.

Utskottet beslutar enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation.

Ordföranden Peter Lundén-Welden reserverar sig mot utskottets beslut.

Bolagets företrädare delges utskottets beslut att avslå ombudets begäran.

Förslag till beslut i ärendet

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§34 Ingripande mot Kafé Kanel AB – Primo Ciao Ciao, Hantverkargatan 76 A

Dnr 07-2007-00502

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kanel Kafé AB, 556508-0651, tillståndshavare i restaurang Primo Ciao Ciao, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-03-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Out Restaurang & Bar Stockholm AB, Hagagatan 31

Dnr 07-2006-03452

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Out Restaurang & Bar Stockholm AB, 556645-5043, tillståndshavare på restaurang Out Restaurang & Bar, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Om Out Restauarang & Bar Stockholm AB inom ett år blir föremål för ett nytt administrativt ingripande kommer bolagets serveringstillstånd att återkallas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniel Tegeland som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela Out Restaurang & Bar AB en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL) till följd av den positiva utvecklingen i hur bolaget bedriver verksamheten och bolagets vidtagna åtgärder. Utskottet beslutade vidare att om Out Restauarang & Bar AB inom ett år blir föremål för ett nytt administrativt ingripande kommer bolagets serveringstillstånd att återkallas.

§36 Ingripande mot Zhouwang / Xiao Jun Chen – Kikusei, Upplandsgatan 27

Dnr 07-2006-03251

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Xiaojun Chen, 610922-7691, tillståndshavare på restaurang Kikusei, enligt 7 kap 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokaten Johan Obel, Xiao Jun Chen och Zhouwang Chen, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse daterad 2007-04-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-03-01 –

2007-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-03-01 – 2007-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§39 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-03-01 – 2007-03-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§40 Anmälan av Socialtjänstförvaltningens yttrande angående restaurang Hotellet

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan och som sitt yttrande till länstyrelsen överlämna och åberopa socialtjänstförvaltningens yttrande daterat 2007-04-11.

§41 Domar/beslut från länsrätten

4 beslut och 3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§43 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 beslut och 4 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§44 Information från tillståndsenheten

Chefen för tillståndsenheten informerade att enheten för närvarande har en mycket hög arbetsbelastning.