Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-03-06

Sammanträde 2008-03-06

Datum
Klockan
08.30
Plats
Plats: Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Kebabköket

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Waan Thai

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang SthlmNewDeli Norrtull

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Pizzeria Torino i Örnsberg

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Wijnjas Ost och Vinkällare

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang The Square Bistro & Café

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Bella Vista

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Smakfullt kök & butik

13 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Bagdad Café

14 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Hennes & Mauritz Huvudkontor

15 Utökad serveringstid Restaurang Babelon Restaurang

16 Omprövning efter prövotid Restaurang The Laughing Duck

17 Utökad serveringstid Restaurang Pleasant

18 Utökad serveringstid Restaurang Metró

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

19 Tillsynsärende Restaurang Ashoka

20 Tillsynsärende Restaurang Flavour of India

21 Tillsynsärende Restaurang Scandic Hotel Anglais

22 Tillsynsärende Restaurang Trevi/Sjöstugan

23 Tillsynsärende Restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms

Anmälningar och information

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-02-01 - 2008-02-27

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-02-01 - 2008-02-27

26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-02-01 - 2008-02-27

27 Domar/beslut från länsrätten (9 st)

28 Domar/beslut från kammarrätten (5 st)

29 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

30 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-02-07 hade justerats 2008-02-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-03-11.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kebabköket, Söderhallarna 309

Dnr: 01-2007-02029

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge BT Kolgrill AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-24:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 24:00 i uteserveringen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Waan Thai, Sankt Eriksgatan 92

Dnr: 01-2007-03575

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Jaal Restaurang AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Waan Thai och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurangen till klockan 23:00 medges på prov under ett år för att säkerställa att störningar inte uppkommer till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 23:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang SthlmNewDeli Norrtull, Norra Stationsgatan 49

Dnr: 01-2007-03581

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge MMG Restaurang Aktiebolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och slutna sällskap, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizzeria Torino i Örnsberg, Junkergatan 6

Dnr: 01-2007-03871

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Pizzeria Torino i Örnsberg serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 12:00-22:00, under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL). Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten utan klagomål från närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av serveringsställets beskaffenhet och risken för störningar till närboende.

 3. Villkor meddelas att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta på grund av serveringsställets beskaffenhet och i syfte att serveringslokalen ska kunna överblickas på ett tillfredställande sätt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wijnjas Ost och Vinkällare, Scheelegatan 3

Dnr: 01-2007-03979

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang klockan 11:00-01:00.

 2. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jamal Kahn, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Tjänsteutlåtande, daterat 1993-05-28, från socialförvaltningens tillståndsgrupp dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Square Bistro & Café, Slöjdgatan 10

Dnr: 01-2007-04166

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bella Vista, Victor Balcksvägen 101

Dnr: 01-2007-04201

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 00:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 00:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Smakfullt Kök & Butik, Ingenjörsvägen 8-10

Dnr: 01-2008-00043

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), att bevilja Sagogrynet AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-02-27, ang. Smakfullt kök och butik. Tjänsteanteckningen är ett tillägg till ovanstående tjänsteutlåtande i ärendet. Tjänsteanteckningen innehåller uppgift om att ljudisolering i serveringslokal har erforderliga värden som medger serveringstid till klockan till klockan 01:00, enligt redovisad verksamhetsinriktning. Förvaltningen föreslår därför, att bifall lämnas till sökandens ansökan.

Vid sammanträdet dukades också sammanträdesprotokoll, daterat den 14 februari 2008, från Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Bagdad Café-Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bot & Bättring kost och logi AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen på serveringsställe Bagdad Café från klockan 11:00 till klockan 00:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hennes & Mauritz Huvudkontor, Mäster Samuelsgatan 46 A

Dnr 02-2008-00005

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Stockholm Spis City AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap i restaurang Hennes & Mauritz Huvudkontor, dagligen klockan 11:00-24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i Babelon Restaurang (f.d. Vitlök), Vårbergstorg 11

Dnr: 05-2007-01590

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter, efter det att förvaltningen tagit förnyad kontakt med Skärholmens stadsdelsnämnd och polismyndigheten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fawzi Alkhalaf och Bahram Alkhalaf, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter, efter det att förvaltningen tagit förnyad kontakt med Skärholmens stadsdelsnämnd och polismyndigheten.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Laughing Duck, Vasagatan 7

Dnr: 25-2007-03689

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge The Laughing Duck AB stadigvarande serveringstid i restaurang The Laughing Duck, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 03:00, enligt alkohollagens 6 kap. 4 §.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Pleasant, Kammakargatan 9 A

Dnr: 05-2007-04087

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i dagligen i restaurang till klockan 03:00 under ett års prövotid.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag till och med söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden mfl. (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Metró, Götgatan 93

Dnr: 05-2008-00089

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i restaurang dagligen till klockan 03:00 under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen, för att vinna erfarenhet av eventuella störningar till närboende.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-12 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Tandoori Corner i Stockholm AB-Ashoka, Upplandsgatan 38

Dnr: 07-2006-03257

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Tandoori Corner i Stockholm AB, tillståndshavare i restaurang Ashoka en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-03-03.

Vid sammanträdet dukades också tjänsteanteckning, daterad 2008-02-29, från tillståndsenheten. Av tjänsteanteckningen framgår att det numera finns särskilda skäl för att ingripandet ska stanna vid en varning.

Förvaltningen föreslår därför att utskottet beslutar att meddela tillståndshavaren en varning i stället för återkallelse.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag att meddela tillståndshavaren en varning.

§20 Ingripande mot En till Restaurang Aktiebolag - Flavour of India, Roslagsgatan 15

Dnr: 07-2007-02383

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren, En till Restaurang AB, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Scandic Hotels AB – Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23

Dnr: 07-2007-03389

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Utskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utöva förstärkt tillsyn.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Martin Creydt, Helena Söderberg och Jonas Olsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-02-26.

Under sammanträdet ingavs Scandics alkohol- och drogpolicy.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd samt att ge förvaltningen i uppdrag att utöva förstärkt tillsyn.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och övriga ledamöter föreslagit det sanktionsmedlet.

§22 Ingripande mot Nebil Yildirim – Trevi/Sjöstugan, Hagsätra Torg 38

Dnr 07-2007-03586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från restaurang Trevi, daterad 2008-02-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot S. Bergholm Produktion – Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms IP, Ringvägen 16

Dnr: 07-2008-00076

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela S. Bergholm Produktion en varning.

 2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-04-30. Sedan gäller det kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2008-02-01 – 2008-02-27

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§27 Domar/beslut från länsrätten

Domar/beslut från länsrätten
7 domar och 5 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§28 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 beslut och 3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga besluten och protokollen till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§30 Information från tillståndenheten

Anders Häregård presenterade två nya medarbetare på tillståndsenheten, Erik Johansson och Anna-Karin Falkenstrand.

Anders Häregård informerade om ” Krögarmässan” som kommer att äga rum den 7 april 2008.

Foldrar angående mässan delades ut.

§31 Anmälan av skrivelse, daterad 2008-03-04, angående WM Guldringen AB, i likvidation – El Cocodrilo

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.