Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-02

Sammanträde 2014-01-02

Datum
Klockan
18.00
Plats

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Utseende av social deligation 2014

§3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52)

§4 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet

§5 Utseende av näringslivsrådet 2014

§6 Val till pensionärsrådet 2014

§7 Nämnden och förvaltningens frågor