Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Deltagande på seminarium på högskolan Fulda i Hessen Tyskland

Dnr 662-2014-1.2.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på seminarium om förskolepedagogik för medarbetare Anni Sandgren och Christiane Lindholm från den 23 november t.o.m. den 24 november 2014.

3 Anmälan av Överenskommelse om Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta

Dnr 594-2014-1.2.5. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av Brukarundersökning inom socialpsykiatri.

Dnr 633-2014-6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Brottsförebyggande rådets protokoll 2014

Dnr 43-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 25 augusti 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 25-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den18 september 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 26-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 september 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

9 Information, kurser och konferenser

10 Nämndens och förvaltningens frågor

11 Svar på remiss av Rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Dnr 484-2014-1.5.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

12 Redovisning av verksamheten med personligt ombud.

13 Månadsrapport för september 2014

Dnr 698-2014-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för maj till handlingarna.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (172 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Anmälan av Överenskommelse om Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta

§4 Anmälan av Brukarundersökning inom socialpsykiatri.

§5 Brottsförebyggande rådets protokoll 2014

§6 Pensionärsrådets protokoll 2014

§7 Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

§8 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2014

§9 Information, kurser och konferenser

§10 Nämndens och förvaltningens frågor

§11 Svar på remiss av Rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet