Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-04

Sammanträde 2016-01-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Fagerstagatan 15, konferensrummet pl. 1

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Val av Sociala delegationen 2016

§3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52)

§4 Delegation och förordnande i ärenden enligt Lagen om vård av unga (LVU)

§5 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds brottsförebyggande råd.

§6 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd

§7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016