Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

4 Finansiell rapport april 2018

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

6 Fastställande av arbetsordning m m

7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

9 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport april 2018

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

§6 Fastställande av arbetsordning m m

§7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§9 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

§10 Inkomna skrivelser, anmälan