Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019

4:a Entledigande och förordnande som VD

5 Finansiell rapport april 2019

6 Fastställande av arbetsordning m m

7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering