Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-02-05

Sammanträde 2018-02-05

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

4 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Primus, Lilla Essingen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

6 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnad av grundskola på Årstafältet (Utskickat)

8 Projektrapport från Stadsrevisionen gällande Miljöprogrammet Hållbar energianvändning nr 9, 2017 (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§4 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Primus, Lilla Essingen

§5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga

§8 Projektrapport från Stadsrevisionen gällande Miljöprogrammet Hållbar energianvändning nr 9, 2017