Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-03-28

Sammanträde 2018-03-28

Datum
Klockan
13:45
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Entledigande och förordnande av vice VD (Utskickat)

3 Ändrad firmateckningsrätt inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)