Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-10-15

Sammanträde 2018-10-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Utseende av protokolljusterare

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2018 i koncernen Stockholms Stadshus AB

6 Riktlinjer för tjänsteresa på Stockholms Stadshus AB - Ärendet utgår

9 Entledigande av VD och förordnande som tf VD

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2018 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§6 Riktlinjer för tjänsteresa på Stockholms Stadshus AB - UTGÅR