Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-12-10

Sammanträde 2018-12-10

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll

5 Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2019.

6 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Bolindentriangeln, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov (SEKRETESS bilaga 2).

7 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Allgunnen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov (SEKRETESS bilaga 2).

8 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområdet Konstgjutarvägen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov (SEKRETESS bilaga 2).

10 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
10. Bilaga 1a Remissvar Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster.pdf (238 kb) 10. Bilaga 1b Underremiss SVOA.pdf (1 194 kb) 10. Bilaga 1c Remiss.pdf (7 275 kb) 10. Bilaga 2a Remissvar Motion om högre utbildning på Järvaområdet.pdf (227 kb) 10. Bilaga 2b Underremiss Fambo.pdf (66 kb) 10. Bilaga 2c Underremiss SBR.pdf (110 kb) 10. Bilaga 2d Underremiss Svebo.pdf (38 kb) 10. Bilaga 2e Remiss.pdf (1 594 kb) 10. Bilaga 3a Remissvar Ansökan om nätkoncession (för linje) ansökan avser en 145 kV.pdf (205 kb) 10. Bilaga 3b Underremiss Stokab.pdf (46 kb) 10. Bilaga 3c Remiss.pdf (2 921 kb) 10. Bilaga 4a Remissvar Strategi för god hälsosam och klimatsmart mat.pdf (207 kb) 10. Bilaga 4b Underremiss Micasa.pdf (398 kb) 10. Bilaga 4c Underremiss Svoa.pdf (1 510 kb) 10. Bilaga 4d Remiss.pdf (212 kb) 10. Bilaga 5a Remissvar Motion om att starta konceptet Trygg stad.pdf (214 kb) 10. Bilaga 5b Underremiss Svebo.pdf (53 kb) 10. Bilaga 5c Underremiss SBR.pdf (157 kb) 10. Bilaga 5d Remiss.pdf (1 001 kb) 10. Bilaga 6a Remissvar Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV.pdf (197 kb) 10. Bilaga 6b Underremiss Svoa.pdf (2 003 kb) 10. Bilaga 6c Remiss.pdf (217 kb) 10. Bilaga 7a Remissvar Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism KS 2018 1306.pdf (216 kb) 10. Bilaga 7b Underremiss Fambo.pdf (70 kb) 10. Bilaga 7c Underremiss Svebo.pdf (51 kb) 10. Bilaga 7d Underremiss Stockholms hem.pdf (140 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2019

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Bolindentriangeln, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

§7 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Allgunnen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde Konstgjutarvägen, del av Årstastråket etapp 3, stadsdelen Johanneshov

§10 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)