Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor

4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 2017

5 Rapport om förvaltning, uthyrning, mm

8 Förvärv av tomträtt och försäljning mark - genomförandebeslut

9 Kompletterande ägardirektiv