Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsen 2017-11-21

Styrelsen 2017-11-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, 3 tr

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

6 Kompletterande ägardirektiv