Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2020-12-18

Sammanträde 2020-12-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor

3 Revision av delårsbokslut och intern kontroll

4 Finansiell månadsrapport

5 Budget och affärsplan 2021

6 Internkontrollplan 2021

7 Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB

8 Kompletterande ägardirektiv