Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor alt. via Skype

3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 2021

5 Solidariskt ansvar för markanvisningsavtal tecknat av Fastighets AB

6 Kompletterande ägardirektiv

7 Uppföljning av projekt - Sekretess