Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2022-12-06

Sammanträde 2022-12-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset 3 tr

3 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt firmateckningsrätt

6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare