Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

§4 Finansiell månadsrapport oktober 2013

§6 Sammanträdestider 2014

§7 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§8 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet och Västberga