Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
Plats

5 Granskningspromemoria Stadsrevisionen

6 Finansiell månadsrapport januari 2014

8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017

9 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

10 Anmälan - förvärv av tomträtt i Fastighets AB Charkuteristen

11 Interna limiter koncernkonto

13 Lägesrapport nya ägardirektiv 2014-2016

14 Kompletterande ägardirektiv

15 Anmälan av reviderade utredningsbeslut för programarbete i Slakthusområdet

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§4 Stämmoombud 2014

§5 Granskningspromemoria från Stadsrevisionen

§6 Finansiell månadsrapport januari 2014

§8 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017

§9 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§10 Anmälan om förvärv av tomträtt

§11 Förändrad fördelning av interna limiter

§13 Lägesrapport nya ägardirektiv 2014-2016

§14 Kompletterande ägardirektiv

§15 Anmälan av reviderade utredningsbeslut för programarbete Slakthusområdet