Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Stadshus AB:s kontor

3 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2014

4 Finansiell månadsrapport

5 Rapport förvaltning, uthyrning och framtid

6 Uppföljning pågående investeringsprojekt - sekretess

7 Förvärv av tomträtt - rapport (sekretess, delas ut senare)

8 Ansvar och befogenheter - attestinstruktion

9 Anmälan av rapport - Uppföljning av effektivitet

10 Anmälan av rapport - Förtroenderisker

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§5 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§6 Uppföljning av projekt (sekretess)

§7 Förvärv av tomträtt ­ rapport (sekretess)

§9 Anmälan om Uppföljning av effektivitet

§10 Anmälan om Avrapportering av förtroenderisker