Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Stadshus AB:s kontor

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

4 Finansiell månadsrapport september 2014

5 Sammanträdestider 2015

7 Rapport om förvaltning, utveckling och framtid

9 Kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

§5 Sammanträdestider 2015

§7 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§8 Uppföljning av projekt

§9 Kompletterande ägardirektiv